Asset Management App

 

 

 

 


 

 

Contents

1.0 Verklaring iconen: 3

1.1        Algemeen4

1.2 Log out 5

1.1        Stock - Cost Location5

1.3 Search function6

1.3.1 Scan QR/barcode7

1.3.2 Bluetooth8

1.3.3 Manueel 8

1.3.4 Selecteer asset uit lijst 8

1.3.5 Selecteer consumable uit lijst 8

1.4 Inventory9

1.5 Transfer 9

1.6 Deliveries11

1.7 Damages13

1.7.1 Visualisatie beschadigde asset 14

1.8 Events15

 

 
 

 

1.0 Verklaring iconen:
             


 Log Out functie


Wijzig huidige Stock Location of Cost Location

 

 

Zoek assets of consumables over locaties heen: QR code scannen; Bluetooth; Manueel

 

 

Inventaris opmaken van je assets op de geselecteerde Stock of Cost Location

 

 

 

Voer een transfer van assets/consumables uit van je huidige Stock/Cost Location naar een andere Stock/Cost Location 

 

 

Bevestig de toegewezen assets/consumables van de inkomende transfer/levering op uw Stock/Cost Location

 

 

Bekijk, rapporteer of herstel de schades van de assets op uw huidige Stock of Cost Location

 

 

Bekijk geplande events & voer deze uit (keuringen, onderhoud, …)

 

 

 

 

 

 

 

 1. Algemeen

 

De Lecot Connet Asset Management app is beschikbaar voor Android toestellen en Apple toestellen.

 

 

Voordat je de app in gebruik kan nemen dienen je volgende stappen in acht te nemen:

 • Maak één of meerdere Stock en Cost locaties aan
 • Zorg ervoor dat je assets gekoppeld zijn met een tag (zie handleiding enrollment app)
 • ........

 

 

 


 

 1.  

1.2 Log out

 

Selecteer de log out button als je wenst uit te loggen uit de AssetManagement App.

De app vraagt om een bevestiging. Selecteer OK om uit te loggen.

 

 1. Stock - Cost Location

Na inloggen dien je als gebruiker een Stock/Cost locatie te selecteren. Vanuit de geselecteerde Stock/Cost locatie gebeuren de   verdere stappen zoals:
 

Het selecteren van de juiste Stock Cost locatie is belangrijk daar de geselecteerde locatie wordt gebruikt als basis voor:

 • het scannen van een asset/consumable en weergave of het op die locatie aanwezig is
 • inventaris uitvoeren op die locatie
 • ....

 

 

 

Selecteer “Other Location” en kies daarna een andere Stock/Cost locatie uit de lijst.

 

 • Je kan een deel van de naam beginnen typen in het search location veld
 • Selecteer het QR icoon om de QR code te scannen van een Stock/Cost Location

 

1.3 Search function

 

Deze functie laat de gebruiker toe om een asset/consumable te zoeken binnen zijn organisatie.

Het zoeken kan op verschillende manieren uitgevoerd worden:

 • Scan QR/barcode 
 • Via Bluetooth (enkel SR_tags)
 • Manueel
 • Selecteer asset uit lijst
 • Selecteer consumable uit lijst

1.3.1 Scan QR/barcode


Scan de QR/Barcode van een asset of consumable voor meer info.
 

Vanuit deze view kan een gebruiker:

 • Benaming assets: Trapladder_01
 • Type asset: Ladders, trappen en steigers
 • Icoon: wordt getoond indien toegevoegd aan asset
 • Assetstatus: gebruiker kan status wijzigen – kleur geeft aan in welke status de asset zich bevindt
 • More info: extra attributen worden getoond
 • Damages: gebruiker kan schade melden
 • Events: gebruiker kan bekijken welke events van toepassing zijn en kan een event uitvoeren
 • Locatie icoon: Geeft weer waar asset momenteel aanwezig is.

   

 

1.3.2 Bluetooth
 

Met deze functie activeer je een een Bluetooth scan van je directe omgeving. Een lijst wordt getoond met de gevonden assets die uitgerust zijn met een SR_Tag. Selecteer uit de getoonde lijst een asset voor meer informatie.

 

1.3.3 Manueel
 

Deze functie is voorzien indien de QR/barcode niet kan gescand worden. Je kan hier manueel de code invoeren. Bevestig door op “Continue with this tag” te klikken.

1.3.4 Selecteer asset uit lijst


 Via deze functie kan je een asset zoeken door een deel van de naam te beginnen typen. Hierdoor wordt de assetlijst kleiner en kan je snel het gewenste asset selecteren.

Indien er verschillende types gedefinieerd zijn dan kan een gebruiker via de types rechtstreeks naar een asset zoeken.

 

1.3.5 Selecteer consumable uit lijst


 Dezelfde functie zoals beschreven in 1.3.4 maar dan enkel voor consumables.

 

 

 

1.4 Inventory

 

Onder deze functie vindt de gebruiker een lijst van de afgewerkte inventarissen op de geselecteerde locatie en inventarissen die zijn aangemaakt op je toestel met je login.

Als een nieuwe inventaris wordt uitgevoerd dan worden alle assets getoond die aanwezig zijn op die locatie getoond. Bij het afwerken van een inventaris krijgt de gebruiker een overzicht van de gevonden, niet gevonden en onverwachte assets. De gebruiker kan een status wijzigen van een asset naar bv “lost”

 

1.5 Transfer

 

Via deze functie kan je één of meerdere assets of consumables verplaatsen van je huidige Stock/Cost locatie naar een andere Stock/Cost locatie.

Een transfer kan je op volgende manieren uitvoeren:

 • QR/barcode scannen
 • Bluetooth scan
 • Manueel
 • Selecteer één of meerdere assets uit lijst
 • Selecteer een of meerdere consumables uit lijst

 

Volg onderstaande stappen om een transfer uit te voeren.

Stap 1: Scan je assets en consumables 

Stap 2 : Nadat alles gescand is selecteer je “End batch scanning”

Stap 3: De items worden opgelijst ter controle en klik op “Next” voor de volgende stap

Stap 4: Selecteer “ Set Destination”.

Stap 5: Kies de juiste Stock/Cost locatie uit de lijst.

Stap 6: Via “Confirm on delivery” krijgt de ontvanger een notificatie te zien bij Delivery. De verstuurder        kan via  “comment” nog extra info meegeven voor de ontvanger.

Bevestig je keuze door op “Save” te klikken.

De assets/consumables zijn getransfereerd naar de Cost Location “Lecot Warehouse Gentbrugge

1.6 Deliveries


Als er een transfer uitgevoerd is met de optie “confirm on delivery” dan verschijnt er bij de ontvanger een notification dat er één of meerdere deliveries staan te wachten.

Selecteer de knop “Delivery” om te bekijken vanuit welke Stock/Cost locatie de goederen geleverd zijn.

Selecteer de Stock/Cost locatie, een lijst wordt getoond met de geleverde assets/consumables.

De gebruiker kan alle getransfereerde assets/consumables ontvangen door ze:

 • Scannen via QR/barcode
 • Bluetooth scan van de sr_tags
 • Manueel QR/barcode in te geven
 • Asset(s) uit lijst selecteren
 • Consumable(s) uit lijst selecteren

Als de assets/consumables gescand zijn, gevonden via Bluetooth of via een andere manier is gevonden dan verdwijnen ze automatisch uit de lijst.

Als er een consumable wordt gescand dan vraagt de app hoeveel stuks je ontvangen hebt.
Via het – en + teken kan je de juiste aantallen selecteren.
Bevestig nadien door op “Save” te klikken.

 

 

Via de slider functie “show all” worden de assets/consumables opgelijst die al ontvangen zijn.

Na ontvangst krijg je nog een bevestiging te zien.

Note:

Als er een asset/consumable niet wordt ontvangen dan kan de gebruiker de status van wijzigen naar vb “Lost”.

 

1.7 Damages
 

De functie “Damages” laat de gebruiker toe om:

 • Consulteren beschadigde assets van je geselecteerde Stock/Cost locatie
 • Een beschadiging te melden van een asset
 • Een beschadigde asset opnieuw actief maken

 

 

 

Indien een gebruiker een beschadiging wenst te melden dan kan de gebruiker een:

 • Status toewijzen aan het asset
 • Reden van schade meegeven
 • Toevoegen van één of meerdere foto’s

 

1.7.1 Visualisatie beschadigde asset

 

Notificatie:        In het opstartscherm wordt doormiddel van een notificatie weergegeven hoeveel                              beschadigde assets er in de geselecteerde Stock/Cost location zijn.

Icoon moersleutel:       Onder de knop “Damages” worden alle assets opgelijst die beschadigd zijn. Dit                                             wordt ook visueel aangegeven door een icoon.

 

Uitroepteken:  Als een gebruiker een asset zoekt via vb de search functie en het asset is beschadigd of                   een event is overdue dan wordt dit aangegeven door een rood uitroepteken.

 

1.8 Events


Deze functionaliteit laat de gebruiker toe om één of meerdere “Events” van een asset op locatie uit te voeren. 

Een event kan het volgende omvatten:

 • Onderhoud
 • Keuring
 • Inspectie
 • Checklijst
 • ......

De verschillende type events worden aangemaakt via het Leccot Connect platform.
 

Scan het asset om een “Event” uit te voeren.
Eén of meerdere “Events” worden getoond die van toepassing zijn op het gescande asset.

 

Selecteer het “Event” dat je wenst uit te voeren.