Koppel ASSET met een  actieve SR TAG QR/Bar Code

Selecteer Scan QR/Bar Code

aSR3/aSR5 is nog niet geactiveerd.
Selecteer Activate 

Kies het juiste Type voor het Asset. Dit kan een boomstructuur zijn.

 

 

 

 

Mogelijkheid om Type te verfijnen

Indien Asset gekend in  Lecot Connet kan je het opzoeken indien niet selecter Create new asset

Voeg foto toe indien van toepassing.

Vul naam van het Asset in en klik op Save

Het Asset is aangemaakt en kan via de Asset Mgmt App en in het Lecot Connect Platform verder opgevolgt worden