Op de Live Tracking pagina bestaan er 3 verschillende views, zoals beschreven in dit artikel. Eén van die views is de 'Lijstweergave', die je kan configureren door kolommen toe te voegen of te verwijderen.


Je kan meerdere lijsten aanmaken en deze benoemen met een unieke naam zodat je snel kan schakelen tussen verschillende views.


Selecteer Lijstweergave 



Vervolgens wordt de standaard lijst weergeven.

Deze lijst kan je aanpassen door het potlood te selecteren of je kan een nieuwe lijst toevoegen.



Standaard lijst aanpassen:


Selecteer het potlood



Onderstaand scherm is dan zichtbaar.


Omschrijving: de naam van de lijst


Beschikbare kolommen: De gebruiker kan aangeven welke info hij wenst te visualiseren in de lijst.


  • Standaard:    standaard Suivo info


  • Attributen:    Info die de klant heeft aangemaakt die voor hem relevant zijn. Zie dit artikel om attributen aan te maken.


Van zodra je een kolom aanvinkt onder beschikbare kolommen verschijnt deze kolom onder In lijst te tonen kolommen.


In lijst te tonen kolommen:


Hier worden de huidige actieve kolommen getoond die zichtbaar zijn via lijstweergave. De plaats van de kolom kan gewijzigd worden door op de pijtjes naast de naam te klikken. Hierdoor wordt de kolom naar voor of naar achter geplaatst.


Indien een kolom niet meer zichtbaar hoeft te zijn dan vink je deze uit en dan wordt deze kolom zichtbaar onder beschikbare kolommen.




Bevestig nadien je keuze door op Opslaan te klikken.


Eén of meerdere nieuwe lijsten aanmaken.


Zoals eerder in dit artikel beschreven kan je als gebruiker zelf lijsten samenstellen. 

Dit is handig als je informatie wenst te visualiseren van verschillende attributen zoals:


  • lijst met assets waarbij enkel het attribuut volgende keuringsdatum wordt getoond
  • lijst met persoons status vb: status mobiliteit, werk,....
  • ......


Selecteer Voeg nieuwe toe



Omschrijving: Geef een naam aan de nieuwe lijst


Vink nieuwe kolommen aan om te tonen onder Beschikbare kolommen of vink kolommen uit onder  In lijst te tonen kolommen.



Klik nadien op Opslaan om de nieuwe lijst te bewaren.