Tot zondag 13 december 2020 kan je nog terug naar onze vorige versie van de Live Tracking. Door op “Use Classic Live Tracking” te klikken zal je interface dus gewoon terugswitchen. Vice versa om terug naar de nieuwe interface te gaan.