Aan een locatie (POI) kunnen één of meerdere status codes (project codes) toegewezen worden.

Deze codes kunnen gebruikt worden bij de Suivo Time app (tijdregistratie).


Een werknemer kan een projectcode selecteren bij aanvang van de werken.

De uren die op de geselecteerde code worden gepresteerd worden bewaard in Suivo en kunnen nadien gebruikt worden in rapportage.


Zoek de locatie op via "Admin - Locaties".Alle aangemaakte locaties worden nu weergegeven.

Locaties worden per 50 gevisualiseerd.

Wenst u de volgende 50 te visualiseren dan klikt u op het rechtse pijltje.


 


Selecteer de locatie die u wenst aan te passen op typ een deel van de naam in het zoekveld.


 

Automatisch begint Suivo suggesties te geven.


 

Selecteer "de drie puntjes" of het "potlood" icoontje om de locatie gegevens aan te passen.


De locatie fiche van de geselecteerd locatie wordt geopend.


 


Selecteer het tabblad "Projectcodes"Klik op de knop "Voeg nieuwe toe"Selecteer "Nieuwe code" en vul een code in en klik op "Toevoegen"De Projectcode is nu gekoppeld aan de desbetreffende locatieVisualisatie van de projectcodes


Onder de menu optie "Admin - Locaties" worden alle locaties gevisualiseerd in lijstvorm.

De lijstweergave van locaties bevat informatie met verschillende kolommen. 


De lijstweergave kan uitgebreid worden met de kolom "Projectcode".

Zo heeft u een overzicht van alle locaties met de daarbijhorende projectcodes.


Ga via de menu optie "Admin - Locaties" en klik op het "potlood" icoontje achter de standaard lijstweergave.Selecteer "Projectcodes" onder beschikbare kolommen en klik op "Opslaan".
De kolom met de Projectcodes wordt nu getoond in de geselecteerde lijstweergave.