Aan een locatie (POI) kunnen één of meerdere status codes (project code) toegewezen worden. Deze codes kunnen gebruikt worden bij de Suivo Time App (tijdregistratie).


Een werknemer kan een projectcode selecteren bij aanvang van de werken. De uren die op de geselecteerde code worden gepresteerd worden bewaard in Suivo en kan nadien gebruikt worden in rapportage.


Zoek bestaande locatie op via Admin -> Locatie.Alle aangemaakt locaties worden nu weergegeven. Locaties worden per 50 gevisualiseerd. Wens je de volgende 50 te visualiseren dan klik je op het rechtse pijltje.Selecteer de locatie die je wenst aan te passen op typ een deel van de naam in het zoekveld.


Automatisch begint Suivo suggesties te geven.Selecteer "Locatie aanpassen" om de locatie te bewerken of gegevens aan te passen.


De locatiefiche van de geselecteerd locatie wordt geopend.Selecteer de tab "Statuscodes"Selecteer "Voeg nieuwe toe"Duid "Nieuwe code" en vul een code in en klik op "Toevoegen"De code 2021_003_AZNIKOLAAS is gekoppeld aan de locatie AZ_Nikolaas