Nieuwigheden beschikbaar vanaf Release November 2021


1. Visuele aanpassingen

Lijsten - actieknoppen


De actieknoppen zijn aangepast naar 3 puntjes achteraan de regel.

Dit om meer ruimte te creëren voor de kolommen.


Door op de 3 puntjes met de muis over te gaan, krijgt men volgende editeerknop te zien:


Door op de 3 puntjes te klikken, zien we alle mogelijk acties, deze zijn verschillend per lijst.


Optimalisatie filtering


Men kan een multiselect toepassen en ook zoeken op een bepaald type in onderstaand voorbeeld.

Opgelet: Het zoekvenster verschijnt enkel indien er meer dan 5 zoekmogelijkheden zijn.2. Dashboard

Deze module is enkel beschikbaar voor de admin-users en is momenteel in Bèta-fase.

Admin-users, zijn alle users met het profiel 'Volledige toegang' / 'Power User' en uiteraard de Admin-user zelf.

Om deze Dashboard module te optimaliseren, willen we graag zo veel mogelijk feedback hierover ontvangen. Mogen we aan de admin-users vragen om de vragenlijst in te vullen aub? Deze is beschikbaar op de d3. Asset Management


Visualisatie van de user die de asset het laatst heeft gescand: 'Last scanned by'.


Live Tracking:

Via weergave (rechtsbovenaan) het attribuut 'Last scanned by' toevoegen. Vervolgens zal men in de lijst zien staan welke user deze asset het laatst heeft gescand:

Via het detailvenster van een asset, kan men op het 2de tabblad 'Alle gegevens' onder 'Locatiegegevens' terug vinden welke user deze asset het laatst heeft gescand:


In het venster Analytics - Interactieve views - Thing:


Ook in de rapportage zal het veld 'Last scanned by' worden weergegeven:


In de worker app, zal de 'Last scanned by' gevisualiseerd worden op het algemene Asset details blad, net onder de locatie:4. Connect app

 • Geen locatie geselecteerd -> gebruik GPS coördinaten

           Indien er geen locatie werd geselecteerd zullen de GPS coördinaten op moment van scannen worden doorgestuurd                naar het platform.

 • De gebruiker selecteert een andere locatie uit de lijst, dan de effectieve locatie waar men zich bevindt. Er zal een waarschuwing worden getoond:


            Men selecteert een locatie in de connect app.

            Via locatiebepaling van het device wordt deze locatie gecontroleerd.

            Indien deze locatiebepaling verschillend is van de manueel ingevoerde locatie wordt er een waarschuwing getoond:


    

 • Tonen laatste user die een asset scande

Op het detail venster van de asset, zie je onderaan de user die deze asset het laatst heeft gescand:             

 • Laatste gebruikte 3 event schedules makkelijker terug te vinden en opnieuw uit te voeren:


           Via de tegel Event - ziet men de events die actief zijn voor deze locatie.

          Onderaan dit venster ziet men onderaan een nieuwe knop 'Execute new event' staan:

            

   

Men klikt op deze knop, in dit voorbeeld is er 1 recent uitgevoerd event, deze staat in het geel gemarkeerd:

 • Nieuwe flow vanaf event schedules 

           

           Via de tegel Event - ziet men de events die actief zijn voor deze locatie.

          Onderaan dit venster ziet men onderaan een nieuwe knop 'Execute new event' staan:

     


Via deze knop opent onderstaand venster, men kan het event dat men wil uitvoeren opzoeken. Vervolgens kan men de assets waarop men dit event wenst uit te voeren scannen en het events hierop uitvoeren.


Bosch tags van geselecteerde Bosch materialen zijn nu ook bruikbaar in Setup/Connect app


De Bosch tags kunnen vanaf nu ook gebruikt worden in de setup en connect app.

Deze bosch tags kunnen in de setup app via Bluetooth uitgelezen worden, via asset details wordt de info getoond.5. Asset Events

Initiële waardes via excel upload ingeven

Met de 'Initiële waarde' bedoelen we het moment vanaf wanneer het event mag beginnen tellen, dat is bijvoorbeeld: de laatste keuringsdatum, kilometerstand laatste onderhoud, uurteller laatste onderhoud,...

Via een schema kunnen er manueel initiële waardes worden ingevoerd. Vanaf nu kan men deze gegevens in bulk uploaden. Hiervoor dient men een template te downloaden, deze in te vullen in excel en vervolgens terug up te loaden in het platform:


Checklist items

Volgende types werden toegevoegd:

 • Attachement
  • Via dit type kan men een bijlage toevoegen, dit zowel in het platform als via de app.
 • Label
  • M.b.v. dit type kan men secties crëeren in de checklist.


Detail uitgevoerd event -> pdf-document

           Men kan via de geschiedenis van een schema een detail van het uitgevoerde event opvragen:

                  


Resultaat:


6. Delete op lijsten

Om veiligheidsredenen dient men vanaf nu telkens een 5-cijferige code in te voeren als men 1 of meerdere items wenst te verwijderen uit een lijst:


7. Groepen wijzigen op entiteiten

 • Onmiddellijk zichtbaar tot welke groepen asset/person/location behoort
 • zoekfunctie werd toegevoegd


8. Rapportage

3 nieuwe rapporten m.b.t. asset events:

Op te vragen via Analytics - Rapporten Wizard - 'Asset events reports':1. Schema overtijd / bijna overtijd - Event Schedule Due Report:


Via de rapportenwizard kan men 1 of meerdere schema's opvragen met daarin de assets die over tijd gaan. Dit kan tijd / km / uurteller gebaseerd zijn:


2. Uitvoeringen van een schema - Events schedule Detail report:


Via de rapportenwizard kan men van een schema aanuiden waarop men één of meerdere checklist items van dat schema kan opvragen. In dit voorbeeld hebben we voor het schema 'schade aan een voertuig' gekozen:


3. Detail opvragen van uitgevoerd schema - Execution Detail Report: 


Via de rapportenwizard selecteer je een schema waarvan men de checklist items wenst op te vragen: