Voor de partner ACEG werd er een intergratie pagina toegevoegd.


Deze integratie is toegevoegd aan Suivo, zodat men niet voor elke keuring opnieuw een event dient uit te voeren, om de data van de de partner in Suivo te krijgen. Of men zelf geen API dient te schrijven om te communiceren met de partner.
Via deze weg kunnen we gemakkelijk de info vanuit de integrator laten doorvloeien in Suivo, en ook ineens de asset status aanpassen.


De integratie is enkel beschikbaar onder de ADMIN account -> Via Admin / Account - links in het menu Integraties:


De werkwijze is onafhankelijk van de integrator:


  1. Selecteer voor welke keurings partner men een schema wenst toe te voegen.
  2. Klikt rechtsbovenaan op '+ create new'
  3. In het venster dat verschijnt, duidt men aan voor welke groep / type van assets dit schema dient. Vervolgens legt men de link tussen de velden die komen vanuit de integratie met de attributen in Suivo. De attributen dienen eerst aangemaakt te worden in Suivo alvorens men deze kan selecteren.

 


Men dient eerst een schema naam te kiezen:

             


Men duidt aan via welk veld men communiceert met de intregatiepartner:


Dit kan zijn:

  • Het veld 'eigen referentie'
  • het veld 'QR-code
  • Of nog een ander attribuut, vervolgens kan men een attribuut uit de lijst selecteren:


Men duidt aan voor welke groep van assets of welk type van assets dit schema op toegepast dient te worden:

            


Men duidt aan welke gegevens vanuit de integratie partner in welk attribuut opgeslagen dienen te worden:

                        


Ten slotte duidt men aan hoe de asset status dient te reageren op bepaalde acties: