Werknemers die zich aan en afmelden bij een werkplaats gaan dit doen aan de hand van een status. De klant kan zelf kiezen welke naam er aan een status wordt gegeven. Uiteraard dient de naamgeving eenvoudig en herkenbaar te zijn voor de werknemer. 

Voorstel voor statusnaam: 

Check In: wordt gebruikt bij het aanmelden op een werkplaats 

Check Out: wordt geselecteerd bij het afmelden op een werkplaats 


Ga naar Admin -> Account

 


Selecteer uit de linkse kolom de config. module “Tijdregistratie”. 


Selecteer Configuratie tijdregistratie  


Onder geavanceerde ID statussen kan je als klant de statussen aanmaken die nodig zijn voor Check In & Check Out.  


Statusnaam: vb CheckIn 

Gedrag: selecteer uit de drop-down het juiste gedrag wat de status dient te doen.