Selecteer Admin  -> GroepenJe kan als gebruiker een groep aanmaken op basis van:


  • Assets
  • Personen
  • Locaties
  • Stocklocaties (assetmanagement moet actief staan)
  • Kostlocaties (assetmanagement moet actief staan)


Selecteer rechtsbovenaan "Maak nieuwe groep"In het venster dat getoond wordt kan je enkele parameters meegeven.
Zichtbaar voor alle gebruikers: 


Slider is actief: de aangemaakte groep is ook beschikbaar voor de andere gebruikers.


Slider niet actief: de aangemaakte groep is enkel beschikbaar onder uw log-in. Label:


Vul in dit veld de naam van de groep in, vb Divisie service en techniekOptioneel kan je de naam van de groep vertalen zodat anderstalige collega's de correcte benaming zien.


Selecteer het icoon


Secteer uit de drop-down de gewenste taal en vul de vertaling in.Commentaar:


Hier kan je invullen waarom deze groep gebruikt wordt.


Kleur:


De kleur die je selecteert is enkel zichtbaar in "lijstweergave" doorheen het platform.


Contactgegevens:


Mogelijkheid tot invullen contactgegevens van de verantwoordelijke Divisie service en techniek.Bewaar groepshistoriek:


Slider actief: Als een voertuig veranderd van groep na een bepaalde periode dan kan je via rapportage vaststellen dat vb to 1/08 voertuig a in groep x heeft gezeten en nadien in groep y.


Slider niet actief: Er wordt geen historiek bijgehouden wanneer een voertuig wijzigt van groep.


!!!OPGELET!!! : Deze keuze dien je te maken voordat je de groep bewaard. Nadien kan deze keuze niet meer gewijzigd worden.


Groep gebruiken voor:


Je kan een groep voor meerdere doeleinden gebruiken. Om er voor te zorgen dan niet alle groepen zichtbaar zijn in alle modules van Suivo, kan je als gebruiker ervoor opteren om een groep maar voor een bepaalde module te gebruiken.


Vink in aan of uit waar de groep consulteerbaar moet zijn binnen de Suivo omgeving.Assets toewijzen:


Een groep bestaat uit één of meerdere assets en een asset kan tot meerdere groepen behoren.
Selecteer één of meerdere assets (gebruik shift of ctrl tab) uit de linkse kolom en breng deze naar de rechtse kolom d.m.v. het pijltje (zie screenshot)Voertuigen behoren nu tot de groep Divisie service en techniek. Bewaar de groep door "Opslaan" selecteren.De groep is zichtbaar in het overzicht. 


Dit is dezelfde procedure als je een groep wenst aan te maken op persoonsniveau