Selecteer Admin  -> GroepenJe kan als gebruiker een groep aanmaken op basis van:


  • Assets
  • Personen
  • Locaties
  • Stocklocaties (assetmanagement moet actief staan)
  • Kostlocaties (assetmanagement moet actief staan)
  • Voorraadlocaties
  • Verbruiksgoederen


Selecteer linksbovenaan "Toevoegen"In het venster dat getoond wordt kan je enkele parameters meegeven.
Zichtbaarheid: 


selecteer wat voor u van toepassing is.


Alle gebruikers: Deze groep is zichtbaar voor alle gebruikers in uw omgeving.
Persoonlijk: Deze groep is enkel zichtbaar op je persoonlijke omgeving.Label:


Vul in dit veld de naam van de groep in, vb Divisie service en techniekOptioneel kan je de naam van de groep vertalen zodat anderstalige collega's de correcte benaming zien.


Selecteer het icoon


Secteer uit de drop-down de gewenste taal en vul de vertaling in.
Kleur:


De kleur die je selecteert is enkel zichtbaar in "lijstweergave" doorheen het platform.


Contactpersoon:


Mogelijkheid tot invullen contactgegevens van de verantwoordelijke Divisie service en techniek.

U kunt deze persoon selecteren uit een lijst, persoon moet gekend zijn onder de module personen, of aangepaste contactgegevens gebruiken.
Commentaar:


Hier kan je invullen waarom deze groep gebruikt wordt.


Groep gebruiken voor:


Je kan een groep voor meerdere doeleinden gebruiken. Om er voor te zorgen dat niet alle groepen zichtbaar zijn in alle modules van Suivo, kan je als gebruiker ervoor opteren om een groep maar voor een bepaalde module te gebruiken.


Vink in aan of uit waar de groep consulteerbaar moet zijn binnen de Suivo omgeving.


Opmerking: Planning en Reserveringen zijn aparte modules in Suivo. Voor meer info contacteer je account manager voor meer info hierover.Assets toewijzen:


Een groep bestaat uit één of meerdere assets en een asset kan tot meerdere groepen behoren.
Breng één of meerdere assets uit de linkse kolom naar de rechtse kolom door deze aan te klikken in de linkse kolom.
Breng ze terug naar de linkse kolom door ze in de rechtse kolom aan te klikken.Deze voertuigen behoren nu tot de groep Divisie service en techniek. Bewaar groepshistoriek:


Slider actief: Als een voertuig verandert van groep na een bepaalde periode dan kan je via rapportage vaststellen dat vb tot 1/08 voertuig a in groep x heeft gezeten en nadien in groep y.


Slider niet actief: Er wordt geen historiek bijgehouden wanneer een voertuig wijzigt van groep.


!!!OPGELET!!! : Deze keuze dien je te maken voordat je de groep bewaard. Nadien kan deze keuze niet meer gewijzigd worden.


Bewaar de groep door "Opslaan" selecteren.


De groep is zichtbaar in het overzicht. 


Dit is dezelfde procedure als je een groep wenst aan te maken op persoonsniveau