Het voordeel van te werken met groepen is dat je de samenstelling hiervan ten alle tijden kan wijzigen.


Stel je hebt verschillende persoonsgroepen aangemaakt op basis van afdelingen binnen uw organisatie:


  • administratie
  • jeugddienst
  • sportdienst
  • uit dienst
  • .......


Je kan ten alle tijden personen toevoegen of personen verwijderen uit een groep.Stel een werknemer behoort tot de groep administratie verlaat de firma. Om het overzicht te bewaren kan je de persoon verwijderen uit de groep administratie en die persoon kan je dan toewijzen in de groep uit dienst. Zodoende kan je nog steeds historische gegevens raadplegen van die persoon en blijft uw account overzichtelijker.


Mogelijkheid 1:


Ga naar Admin -> Groepen en selecteer Personen


De gebruiker krijgt een overzicht te zien van alle aangemaakte groepen.Klik op het potlood om de samenstelling te wijzigen.

Groepsinformatie wordt getoond zoals getoond in onderstaand screenshotsJe kan nu volgende items aanpassen:


  • groepsnaam wijzigen
  • verantwoordelijke toevoegen of wijzigen
  • aanduiden in welke module de groep zichtbaar moet zijn
  • 1 of meerdere personen toevoegen door de persoon te selecteren in de linkse kolom en te transfereren naar de rechtse kolom
  • 1 of meerdere personen verwijderen uit de groep door de persoon te transfereren van de rechtse kolom naar de linkse kolom.


Selecteer nadien Bevestigen om de wijzigingen te bewaren.


Mogelijkheid 2:


Via de persoonsmodule kan je aangeven tot welke groep de persoon behoort.


Ga naar Admin -> Personen


Er wordt een lijst overzicht getoond van alle personen.Selecteer via het potloodje achteraan Persoon bewerkenOnderstaande Persoonsfiche wordt getoond.Selecteer Persoongroepen.


Je kan de persoon toewijzen of verwijderen uit een groep door de groep aan/uit te vinken.


Let op: een persoon kan tot meerdere groepen behoren.

Bevestig nadien door op Opslaan te klikken.