Een attribuut is een kenmerk van een asset en geeft meer informatie weer.


Suivo biedt de mogelijkheid om extra informatie zoals merk, aankoopdatum, rijbewijs toe te voegen aan een asset, persoon en locatie onder de vorm van een attribuut.

De attributen die worden aangemaakt zijn algemene attributen en zijn van toepassing op alle assets,personen of locaties.
 

Indien je “Types” definieert in Suivo dan kan je specifieke attributen aanmaken (zie artikel xxxx).


 In Suivo kan je onbeperkt aantal attributen aanmaken en het attribuut kan één van onderstaande type bevatten.


Het aangemaakte attribuut kan ook in de Event module gebruikt worden. Meer info kan je terugvinden in het artikel xxxx