Een attribuut is een kenmerk van een asset en geeft meer informatie weer.


Suivo biedt de mogelijkheid om extra informatie zoals merk, aankoopdatum, rijbewijs toe te voegen in de vorm van een attribuut.


Een attribuut kan aangemaakt worden op:


  • Asset
  • Persoon
  • Locatie


En er kunnen attributen aangemaakt worden op 2 verschillende niveau's:


  • Algemene attributen die geldig zijn voor alle assets/personen/locaties
  • Attributen op Type niveauAttributen kunnen gevisualiseerd worden in:


  • Lijsten zowel in Admin module als in Live Tracking
  • Rapportage
  • Eventmodule


In Suivo kan je onbeperkt aantal attributen aanmaken en het attribuut kan één van onderstaande type bevatten.