Indien je gegevens wenst aan te passen van meerdere gebruikers dan kan dit gebeuren in één batch.


Volgende items kunnen in batch aangepast worden voor meerdere personen:Ga naar Admin -> Personen.


Alle personen worden nu weergegeven in een lijstvorm.


Selecteer de personen waarvan je de gegevens wenst aan te passen:  • Alle personen:


           Vink de checkbox aan naast Naam

            

        


   Alle personen worden geselecteerd -> klik nadien op het pijltje naast selectie om het keuze menu terug te vinden.Selecteer uit de drop wat je wenst aan te passen.

In dit voorbeeld wensen we één of meerdere attributen aan te vullen/wijzigenDe attributen worden gevisualiseerd en een gebruiker kan één of meerdere attributen invullen.

Selecteer "Opslaan" om de wijziging te bewaren  • Selectie via geavanceerd zoeken:


        Stel dat je van een bepaalde groep personen binnen je organisatie gegevens wenst aan te passen dan kan je een                    bepaalde groep personen selecteren op basis van een geavanceerd zoeken.        Selecteer "Geavanceerd zoeken" indien dit nog niet het geval zou zijn.


    


De labels worden nu voorzien van extra velden waar je bepaalde waarden in kan geven om te filteren.In dit voorbeeld wensen we gegevens aan te passen van de personen groep "Arbeiders Suivo".


Onder het label Groep vullen we de groepsnaam Suivo in.Selecteer "Arbeiders Suivo" en bevestig door Toepassen te slecteren. Alle personen die tot die groep behoren worden gevisualiseerd. Indien een persoon tot meerdere groepen behoort dan wordt dit ook getoond.
Om gegevens te wijzigen voor deze groep vink je linksbovenaan de checkbox aan en nadien kan je via de gekende procedure de gegevens wijzigen.