Via de Check-in-at-work app van Suivo kunnen werknemers en onderaannemers zich correct aanmelden bij de RSZ.Algemene kenmerken app:


  • Zowel beschikbaar in de Google Play Store en App store
  • Persoonlijk gebruik met mogelijkheid om eventueel een gast aan te melden
  • Ondersteunt Limosa
  • De toelating om aan te melden via de app wordt beheerd in Suivo Web


  • Via een toeganscode (sleutel)
  • Voor een specifieke werf of alle werven
  • Al dan niet met een tijdsbeperking

Stap 1: Dowload app uit Google Play of App Store


Stap 2: Eénmalige registratie gebruiker zie ook volgend artikel


Stap 3: Registratie van één of meerdere sleutels zie artikel


Stap 4: Registreer je via de app op één of meerdere werven zie artikel