Hier vind je de belangrijkste nieuwigheden van deze release.


Filters in live tracking

  • Vorige weergave:

  • Nieuwe weergave:

Door te klikken op het filter icoon, kan je een nieuwe filter aanmaken / bestaande filters wijzigen:

D.m.v. het pijltje kan je gemakkelijk een andere bestaande filter kiezen.


Parameters configuratie

In de verschillende schermen waardat er gebruik wordt gemaakt van parameters werden deze overzichtelijker gemaakt.


Voorbeeld van een scherm:  Admin - assets:

  • Vorige weergave:

  • Nieuwe lijst aanmaken selecteer + teken
  • Lijst aanpassen –> selecteer de lijst naam (all data)


  • Nieuwe huidige weergave:

  • Lijst aanmaken of wijzigen kan via filter teken: 
  • Een nieuwe lijst aanmaken kan via volgende knop, deze staat onder het filter teken of in de dropdown van de bestaande lijst:


Geavanceerd zoeken

  • Vorige weergave:

            

            Onduidelijk welke filter er was geselecteerd:  • Nieuwe weergave:


 Duidelijke weergave welke filter is geselecteerd d.m.v. blauwe kleur:


De filters Alle, Leeg en Niet leeg kunnen toegepast worden op de zoekvelden van de verschillende attritubuten:De filters toegepast op Groep en Type zijn uitgebreid met Alle en Lege velden.


De filter van toepassing op de Installatiedatum is aangepast: