Via de rapportenwizard kan een gebruiker een rapport samenstellen.


Ga naar "Analytics/Rapporten Wizzard"
Kies welk rapport je wenst samen te stellen. Klik op "Wizzard"De wizard bestaat uit een aantal stappen :


Stap 1: Type


Via Type kan een gebruiker aanduiden welk type rapport hij/zij wenst samen te stellen.Stap 3: Wanneer


Via Wanneer kan een gebruiker bepalen wanneer en hoe vaak de rapporten worden doorgestuurd.   1. Maak een schema voor rapportageEenmalig:        rapport wordt eenmalig aangemaakt 

Dagelijks:        rapport wordt dagelijks verstuurd op de gekozen weekdag op het gekozen tijdstip


Wekelijks:        rapport wordt verstuurd één keer per week op de gekozen weekdag op het gekozen tijdstip met informatie van de afgelopen week


Maandelijks:    rapport wordt verstuurd één keer per maand op de gekozen dag op het gekozen tijdstip met informatie van de afgelopen maand of van het gekozen deel van de maand.                       


           2. Kies de tijdstippen die worden meegenomen in het rapport 


Kies de tijdstippen die je in het rapport weergegeven wilt zien. Bij default kan je kiezen tussen Werkdagen en Weekends. Indien je het rapport anders wilt samenstellen, activeer "Set custom timeframes" optie.


           

Via custom timeframes kan je aangeven tussen welke tijdstippen deze data moet gevisualiseerd worden.

Onderstaand voorbeeld geeft aan dat het rapport data mag bevatten van maandag tot vrijdag, tussen 05:00 en 19:00u.Stap 3: Wie


De gebruiker kan aangeven van welk(e) asset(s) er data in het rapport moet opgenomen worden:


 • Alle
 • één of meerde assets
 • één of meerdere groepen
 • één of meerdere types

 • Alle 


De assets opgelijst in de linkse kolom worden opgenomen in het rapport. • Alleen selectie


De geselecteerde assets komen in de rechterkolom terecht en die worden opgenomen in het rapport • Alleen selectie van één of meerdere groepen


Indien de assets onderverdeeld zijn in één of meerdere groepen dan kan er een rapport samengesteld worden op basis van die groep. Alle assets behorende tot die groep worden dan mee opgenomen in het rapport.


Selecteer één of meerdere groepen in de linker kolom en klik op het pijtje om de groepen op te lijsten in de rechtse kolom. • Alleen selectie van één of meerdere types


Indien de assets onderverdeeld zijn als type dan kan er een rapport samengesteld worden op basis van dat type. Alle assets behorende tot dat type worden dan mee opgenomen in het rapport.


Selecteer één of meerdere types in de linker kolom en klik op het pijtje om de groepen op te lijsten in de rechtse kolom.Indien er attributen zijn aangemaakt dan kan er nog verder gefilterd worden om het aantal assets te beperken dat in het rapport dient te komen.


Voorbeeld:


Geef me lijst van alle assets behorende tot de groep "Oost-Vlaanderen" die het merk Peugeot hebben. In het rapport worden dan enkel de voertuigen getoond die de waarde van het attribuut merk PEUGEOT hebben.Stap 4: Parameters


Onder deze stap kan een gebruiker:


 • een omschrijving aan het schema geven 
 • andere parameters aanvinken (naar gelang de opties of het type abonnement zijn meer of minder zichtbaar)Omschrijving:  dit is de naam van de bijlage die je ontvangt. Je kan dit uniek maken door één of meerdere strings op te                             nemen in de omschrijving. Selecteer hiervoor het icoon sleutel

Rijgedrag:


Indien Eco-Driving actief is zullen de parameters over Eco score beschikbaar zijn.


Can Data opnemen: hiervoor dient het asset uitgerust zijn met extra hardware om de Can Data te visualiseren
Locaties:


Standaard worden alle locaties opgenomen in het rapport indien het asset op die bewuste locatie is geweest. Je kan ook opteren om enkel maar locaties op te nemen in het rapport van een bepaalde groep.Stops:


 • Ritten met stationeren samenvoegen: de stationeer momenten worden niet opgenomen in het rapport


Extra info:


 • Kilometerstrand opnemen: de km stand van het asset bij vertrek en stop wordt mee opgenomen in het rapport


 • Draaiuren: idem als km stand (enkel beschikbaar indien draaiuren zijn aangesloten)


 • Omvat start/eind uur meter  


 • CO2 uitstoot bijvoegen: wordt opgenomen in het rapport indien waarde is ingevuld bij het assetPersoon info:


Indien het het asset is uitgerust met een badge systeem of een persoon registreert zich via de Time App dan wordt de persoon mee opgenomen in het rapport.Stap 5: Ontwerp


Als er attributen zijn aangemaakt en ingevuld dan kan de gebruiker één of meerdere attributen opnemen in het rapport. 


Opgelet: het attribuut met als type bijlage wordt niet opgenomen in het rapport.Stap 6: Samenvatting


De samenvatting geeft een overzicht van:


 • welke periode is ingesteld
 • welke assets zijn opgenomen
 • welke parameters zijn ingesteld
 • welke attributen zijn opgenomen


Het rapport kan ook gemaild worden naar meerdere personen (max5).


Vul het correct mail adres in en geef aan in welk formaat het rapport moet aangeleverd worden.