Via de rapportenwizard kan een gebruiker een rapport samenstellen en die wizard bestaat uit een aantal stappen.Stap 1: Type


Via Type kan een gebruiker aanduiden welk rapport hij/zij wenst samen te stellen.Stap 2: Wanneer


Hier zijn 2 mogelijkheden nl:


 1. Maak een schema (rapport wordt automatisch verstuurd naar één of meerdere contactpersonen)
 2. Maak manueel een rapport over een bepaalde periode


 1. Maak een schema voor rapportage


Dagelijks:          rapport wordt dagelijks om 6u verstuurd

Wekelijks:         elke maandag wordt een rapport verstuurd met informatie van de afgelopen week

Maandelijks:     de eerste van de nieuwe maand wordt er een rapport verstuurd met informatie van de                                         afgelopen maand.           2. Maak een rapport voor een bepaalde periode


Via een kalender kan je een startdatum en einddatum aangeven. Dit is maximaal 1 jaar. Indien je een rapport wenst over meerdere jaren dan dien je dit jaar per jaar aan te maken.Via tijdsbeperking kan je aangeven tussen welke tijdstippen deze data moet gevisualiseerd worden.


Onderstaand voorbeeld geeft aan dat het rapport data mag bevatten tussen 05:00 en 19:00u.Stap 3: Wie


De gebruiker kan aangeven van welk(e) asset(s) er data in het rapport moet opgenomen worden:


 • Alle
 • één of meerde assets
 • één of meerdere groepen
 • één of meerdere types

 • Alle 


De assets opgelijst in de linkse kolom worden opgenomen in het rapport. • Alleen selectie


De geselecteerde assets komen in de rechterkolom terecht en die worden opgenomen in het rapport • Alleen selectie van één of meerdere groepen


Indien de assets onderverdeeld zijn in één of meerdere groepen dan kan er een rapport samengesteld worden op basis van die groep. Alle assets behorende tot die groep worden dan mee opgenomen in het rapport.


Selecteer één of meerdere groepen in de linker kolom en klik op het pijtje om de groepen op te lijsten in de rechtse kolom. • Alleen selectie van één of meerdere types


Indien de assets onderverdeeld zijn als type dan kan er een rapport samengesteld worden op basis van dat type. Alle assets behorende tot dat type worden dan mee opgenomen in het rapport.


Selecteer één of meerdere types in de linker kolom en klik op het pijtje om de groepen op te lijsten in de rechtse kolom.Indien er attributen zijn aangemaakt dan kan er nog verder gefilterd worden om het aantal assets te beperken dat in het rapport dient te komen.


Voorbeeld:


Geef me lijst van alle assets behorende tot de groep "Oost-Vlaanderen" die het merk Peugeot hebben. In het rapport worden dan enkel de voertuigen getoond die de waarde van het attribuut merk PEUGEOT hebben.Stap 4: Parameters


Onder deze stap kan een gebruiker:


 • een naam aan het schema geven 
 • andere parameters aanvinken (naar gelang de opties of het type abonnement zijn meer of minder zichtbaar)Algemeen:


Schema naam: geef een naam aan het schema dat je samenstelt vb "weekoverzicht_voertuigen"


Omschrijving:  dit is de naam van de bijlage die je ontvangt. Je kan dit uniek maken door één of meerdere strings op te                             nemen in de omschrijving. Selecteer hiervoor het icoon sleutel

Rijgedrag:


Indien Eco-Driving actief is zullen de parameters over Eco score beschikbaar zijn.


Can Data opnemen: hiervoor dient het asset uitgerust zijn met extra hardware om de Can Data te visualiseren
Locaties:


Standaard worden alle locaties opgenomen in het rapport indien het asset op die bewuste locatie is geweest. Je kan ook opteren om enkel maar locaties op te nemen in het rapport van een bepaalde groep.Stops:


 • Stopgrens: enkel de stops worden opgenomen vanaf de ingestelde waarde


 • Ritten met stationeren samenvoegen: de stationeer momenten worden niet opgenomen in het rapport


 • Grens voor stationeren: enkel de stationeer momenten worden opgenomen vanaf de ingestelde waarde

Extra info:


 • Kilometerstrand opnemen: de km stand van het asset bij vertrek en stop wordt mee opgenomen in het rapport


 • Draaiuren: idem als km stand (enkel beschikbaar indien draaiuren zijn aangesloten)


 • ViaPass km heffing: wordt mee opgenomen in het rapport als tonnage en Euronorm zijn ingevuld bij het asset en indien er                                     een extra software abonnement is afgesloten.


 • CO2 uitstoot bijvoegen: wordt opgenomen in het rapport indien waarde is ingevuld bij het assetPersoon info:


Indien het het asset is uitgerust met een badge systeem of een persoon registreert zich via de Time App dan wordt de persoon mee opgenomen in het rapport.Stap 5: Ontwerp


Als er attributen zijn aangemaakt en ingevuld dan kan de gebruiker één of meerdere attributen opnemen in het rapport. 


Opgelet: het attribuut met als type bijlage wordt niet opgenomen in het rapport.Stap 6: Samenvatting


De samenvatting geeft een overzicht van:


 • welke periode is ingesteld
 • welke assets zijn opgenomen
 • welke parameters zijn ingesteld
 • welke attributen zijn opgenomen


Het rapport kan ook gemaild worden naar meerdere personen (max5).


Vul het correct mail adres in en geef aan in welk formaat het rapport moet aangeleverd worden.