GEBRUIKER AANMAKEN


Belangrijk: enkel een gebruiker met Admin rechten kan een nieuwe gebruiker aanmaken.

 

Via Admin -> Gebruiker kan men via de knop '+ Toevoegen' een gebruiker toevoegen:
Vervolgens kan men bij de Gebruikersinfo volgende info invullen van de nieuwe gebruiker:


Persoonlijke info

 • Voornaam: Voornaam van de gebruiker
 • Achternaam: Achternaam van de gebruiker
 • Email: e-mailadres van de gebruiker
 • Telefoon(optional): Telefoon nummer van de gebruiker - geen verplicht veld
 • Gerelateerde persoonoptional): Nodig voor de Timesheets app: vul hier de persoonlijke fiche van de gebruiker in (admin-persons)

Gebruikersprofiel

 • Profile: selecteer het profiel voor deze gebruiker -> hiermee worden de rechten bepaald (admin-user-profiles)
  Belangrijk:

            Indien men de nieuwe gebruiker toegang wenst te geven tot gebruikersbeheer dient men volgend profiel uit de lijst te                             selecteren - Volledige toegang

Authenticatie

Men kan kiezen tussen twee opties :

 1.  gebruik e-mail als login
 2.  gebruik login van derde partij. 

Als men voor de tweede optie kiest, dient hij ook een provider te selecteren.

Het e-mailadres wordt automatisch overgenomen van het reeds ingevoerde adres bij de 'personal Info'.


Toegangsperiode :

Men kan de gebruiker toegang geven vanaf een bepaalde startdatum en/of tot een bepaalde einddatum.
Wanneer een gebruiker het bedrijf verlaat, dient de einddatum te worden ingevuld. De gebruiker kan niet meer inloggen in Suivo, de historische data blijft wel bewaard.


Voorkeuren


Op deze pagina kan je enkel voorkeuren instellen, deze zijn onderverdeeld in:

 • Regionale settings
 • Meldingen
 • Identificatie instellingen
 • Applicatie


Kopieer parametersOm te vermijden dat men voor elke nieuwe gebruiker nieuwe settings moet ingeven kan men opteren om de settings over te nemen van een standaard gebruiker vb de Admin.


De belangrijkste parameters die men kan overnemen zijn:


 • Instellingen applicatie
 • Configuratie informatievenster
 • Kaart instellingen


Selecteer uit de drop-down van welke gebruiker men de settings wenst over te nemen.


Controleer alle gegevens en bevestig door Aanmaken te selecteren.


GEBRUIKER ACTIVEREN (bij authenticatie gekozen voor 'Gebruik e-mail als login')


Gebruiker ontvangt activatiemail:Gebruiker stelt eigen paswoord in:Gebruiker kan aanmelden:

 


De gebruiker kan zelf zijn wachtwoord wijzigen, via de vergeten wachtwoord procedure:


Gebruiker kan zelf paswoord wijzigen:Gebruiker voert login in:Gebruiker  stelt eigen paswoord in:
   


Admin kan wachtwoord (laten) resetten.


Bestaande gebruikers (tot voor release Q1 2022)Nieuwe gebruikers - emailadres (vanaf release Q1 2022)
  


 


GEBRUIKER ACTIVEREN (bij authenticatie gekozen voor 'Gebruik login van derde partij') User ontvangt activatiemail:
User kan na activatie aanmelden via SSO:
 


Gebruiker kan zijn wachtwoord niet resetten en niet laten resetten door Admin.