USER AANMAKEN


Belangrijk: enkel een gebruiker met Admin rechten kan een nieuwe user aanmaken.

 

Via Admin -> Users kan men via de knop 'Create new' een gebruiker toevoegen:


Vervolgens kan men op de 1ste pagina - User Information volgende info vullen van de nieuwe gebruiker:


Personal info

 • First name: Voornaam van de gebruiker
 • Last name: Achternaam van de gebruiker
 • Email: e-mailadres van de gebruiker
 • Telephone(optional): Telefoon nummer van de gebruiker - geen verplicht veld
 • Associated person(optional): Nodig voor de Timesheets app: vul hier de persoonlijke fiche van de gebruiker in (admin-persons)

User Profile

 • Profile: selecteer het profiel voor deze gebruiker -> hiermee worden de rechten bepaald (admin-user-profiles)
  Belangrijk:

            Indien men de nieuwe gebruiker toegang wenst te geven tot gebruikersbeheer dient men volgend profiel uit de lijst te                             selecteren. Full access + user management.


Pagina 2 - Acces period:

Men kan de gebruiker toegang geven vanaf een bepaalde startdatum en/of tot een bepaalde einddatum.
Wanneer een gebruiker het bedrijf verlaat, dient de einddatum te worden ingevuld. De gebruiker kan niet meer inloggen in Suivo, de historische data blijft wel bewaard.


Pagina 3 - Preferences

Op deze pagina kan je enkel voorkeuren instellen, deze zijn onderverdeeld in:

 • Regional settings
 • Notice settings
 • Identification settings
 • Application


Pagina 4 - Copy parameters

Om te vermijden dat men voor elke nieuwe gebruiker nieuwe settings ed moet ingeven kan men opteren om de settings over te nemen van een standaard gebruiker vb de Admin.


De belangrijkste parameters die men kan overnemen zijn:


 • Application settings
 • Info Windows configuration
 • Map settings


Selecteer uit de drop-down van welke gebruiker men de settings wenst over te nemen.


Controleer alle gegevens en bevestig door Create te selecteren.


USER ACTIVEREN


User ontvangt activatiemail:
User stelt eigen paswoord in:
User kan aanmelden:

 


De gebruiker kan zelf zijn wachtwoord wijzigen, via de vergeten wachtwoord procedure:


User kan zelf paswoord wijzigen:
User voert login in:
User stelt eigen paswoord in:
   


Admin kan wachtwoord (laten) resetten.


Bestaande gebruikers (tot voor release Q1 2022)Nieuwe gebruikers - emailadres (vanaf release Q1 2022)