In verband met de chauffeur waarbij de nieuwe kaartgegevens niet worden gedownload graag eerst even verifiëren of chauffeur toestemming heeft gegeven in de tachograaf om gegevens te downloaden met zijn specifieke kaart.
Bij de nieuwste modellen tacho (aangekocht na juni 2019) dient elke chauffeur apart eenmalig te aanvaarden dat zijn bestuurderskaart wordt gedownload via een externe partij, zoals Suivo ( in het kader van de GDPR wetgeving). 
Dit dient in ieder nieuw voertuig en met iedere nieuwe kaart opnieuw te gebeuren.

 

VDO tachograaf


De parameters VDO en ITS -gegevens publiceren moeten op "ja" ingesteld staan in de VDO tachograaf met zijn specifieke kaart. 
Stoneridge tachograaf


Bij de Stoneridge modellen vanaf versie R7.6 dient toestemming van de bestuurder om persoonlijke gegevens te exporteren geactiveerd te zijn.


Volg hiervoor onderstaande procedure:


    1. Druk op OK om het menu weer te geven. 

    2. Selecteer: 

            INSTELLINGEN 

    3. Druk op OK en selecteer: 

            BESTUURDERSTOESTEMMING 

    4. Op het display wordt er nu gevraagd:

             Exp. pers. geg. OK?

         Selecteer JA 

    5. Druk op OK om te bevestigen. 

        De instelling is nu opgeslagen.