Het uitvoeren van een event kan op verschillende manieren gebeuren.

  1. Event uitvoeren op assetniveau
  2. Event uitvoeren op basis van een gekozen schema

 

1. Event uitvoeren op assetniveau

Ga naar Vloot -> Assets

 

De Asset pagina toont een lijst van alle assets die behoren tot één of meerdere schema’s.

 

Om een schema of een event uit te voeren van een asset kan je eenvoudig het asset opzoeken via het zoekveld

 

 

 

 

 

 

Van zodra je een assetnaam begint in te typen wordt de autofilter functie toegepast. Suivo toont een lijst die overeenstemt met het zoekwoord.

 

Om een schema uit te voeren van een welbepaald asset selecteer je de “3 puntjes”.

 

Selecteer “Schema’s”

 

Alle schema’s die betrekking hebben op het asset worden getoond. In dit voorbeeld is er één schema van toepassing op het asset “test asset 7” nl “Voertuigen 14070-Autos-Bussen”.

Selecteer “Uitvoeren” op het schema uit te voeren.

 

Via het getoonde scherm kan een gebruiker een aantal velden, al dan niet verplicht, invullen.

 

Datum:                De huidige datum wordt getoond en kan via de kalender Picker gewijzigd worden naar een datum in het verleden

Kost:                    Hier kan een gebruiker een bedrag invullen indien van toepassing

Bijlage:                 Gebruiker kan een foto of een document koppelen dat betrekking heeft tot het uitgevoerde schema

Commentaar:      Vrij tekst veld in te vullen

Controlelijst:       Indien beschikbaar wordt hier een checklijst getoond van één of meerdere items die dienen      uitgevoerd te worden.

 

Status overschrijven: De asset status wordt automatisch ingevuld bij het opslaan van het schema maar kan door een gebruiker “overruled” worden.

 

 

Bevestig het uitvoeren van het schema door de knop Opslaan te selecteren.

2. Event uitvoeren op basis van een schema

Ga naar Vloot -> Schema’s

 

Alle aangemaakte schema’s worden opgelijst.

Selecteer “Uitvoeren” van het gewenste schema.

 

 

 

 

Alle assets die behoren tot dat schema worden opgelijst.

Selecteer het asset waar je het event van wenst uit te voeren en klik op “Event uitvoeren”.

Indien gewenst kan je van meerdere assets tegelijkertijd het event uitvoeren. 

!!!!! Let op – de draaiuren en/of km standen die je ingeeft zijn dan voor de geselecteerde assets geldig.

Vul indien nodig alle velden in zoals hierboven besproken onder punt 1.