Nieuwe features Worker en Starter App

 

INHOUDSOPGAVE

Attributen: url  opent in browser

Wanneer een url is ingevuld als waarde in een attribuut, dan wordt dit als “aanklikbaar” gevisualiseerd.
 De link wordt geopend in een browser venster.

De functie is beschikbaar voor het type attribuut tekst, keuzelijst en  meerkeuze lijst.


Attributen: toevoegen van een waarde bij keuzelijst en meerkeuze lijst.

Het is mogelijk om een waarde toe te voegen aan een bestaande keuzelijst of meerkeuzelijst.

Dit is handig als je op locatie assets gaat linken en een bepaalde waarde zou niet beschikbaar zijn.

Optioneel kan er een vertaling toegevoegd worden aan de waarde.

Opgelet: de gebruiker dient rechten te hebben om attributen aan te passen.


Lay-out sortering is gewijzigd:

De lay-out is gewijzigd met extra controle opties. Het bevat nu een icoon en pijl.

Filter lay-out is gewijzigd

De lay-out om een asset/verbruiksgoed te zoeken is gewijzigd.
 Je kan zoeken enkel op naam of op een bepaalde waarde van een attribuut.


Overige verbeteringen

Performantie worker en starter app verbetert betreffende grote lijsten bij attributen die ingesteld staan als keuzelijst of meerkeuzelijst.

 

Suivo Worker App

Lay-out wijziging schadebeheer

Er is een verbetering aangebracht aan de lay-out van geregistreerde schades. Een visueel duidelijk overzicht van schades, met een datum en tijdstip, die verwerkt zijn of die nog “open” staan.  


De schade historiek wordt opgevraagd via zoek asset -> schade openen.


 

Verbeterde lay-out van events


Er is een nieuwe pagina toegevoegd waarbij de gebruiker de geschiedenis kan raadplegen van een uitgevoerd event van een bepaald asset.

De lay-out van de originele pagina is verbeterd waarbij het gebruiksvriendelijker is om een event uit te voeren door de knop “uitvoeren event” of “overtijd waarschuwing” te selecteren (in het geel gemarkeerd op bovenstaande screenshot.)


Nieuwe lay-out voor asset detail paginaDe detail pagina van de getoonde asset is uitgebreid met:

  • Info laatst gescand is uitgebreid met datum en tijdstip
  • Indien het asset een A-track is wordt getoond welk type batterij er gekoppeld is
  • De pagina bevat een knop om te navigeren naar geassocieerde assets indien beschikbaar.

             

Detailscherm verbruiksgoederen voorzien van een verbeterde lay-out

 

Het detailscherm is gewijzigd zoals bij het asset detailscherm. De knop “meer info” is verplaatst naar onder van het scherm.


Afzonderlijke toestemmingen voor gebruik van de verschillend tegels

Via volgende rechten kan men toegang geven tot Transfers/Leveringen/schade/inventaris.Uitvoeren event

Indien een event wordt uitgevoerd kan er vanaf heden ook een km stand mee ingevuld worden. Zo worden de km standen up to date gehouden.

Door te klikken op het 'refresh' icoon, wordt de km-stand opgehaald:

Deze kan aangepast en overschreven worden door het vinkje 'Kalibreer Odometer' aan te vinken.


Leveringen: verbeterde lay-out voor te scannen

 

De detail pagina heeft een verbeterende lay-out. Gescande items worden in het groen gemarkeerd. Assets die niet gescand zijn worden niet aangevinkt.


 

De optie “toon alle” is standaard actief, zodoende ziet de gebruiker dat gemarkeerde assets als ontvangen.

Wanneer er geen enkel asset wordt gescand en de gebruiker selecteert de knop “volgende” dan verschijnt er een pop-up met een waarschuwing dat er een levering wordt uitgevoerd zonder scanning. 

Via de knop 'Wijzig alle statussen' kan men deze niet gescande assets de status 'verloren' geven bijvoorbeeld.


Suivo Starter App

Toestaan QR en actieve tag linken aan een asset

De starter app toont nu 2 secties nl één voor het linken van een passieve tag (QR code) en één voor een actieve tag.

Je kan nu beide linken aan een asset.Verbeterde weergave detailscherm verbruiksgoederen

 

Zoals bij assetdetails is de lay-out van verbruiksgoederen gewijzigd zodoende ze dezelfde weergave hebben.