Hieronder vind U een aantal aanbevelingen om de goede werking van een Garmin Fleet 790 toestel te optimaliseren. 


Hierbij is voldoende spanning altijd cruciaal!

 

Een Garmin Fleet toestel met een lage batterij spanning zal een aantal services uitschakelen om de  gebruikerstijd te maximaliseren (o.a. 3G communicatie).


Een toestel dat volledig batterij spanning verliest kan zelfs zijn klok instellingen verliezen wat problemen met GPS navigatie tot gevolg kan hebben.


Lange periodes van inactiviteit (zoals bijvoorbeeld de winterstop of het bouwverlof) kunnen ervoor zorgen dat het toestel volledig ontladen wordt.

Zorg er dus voor dat u de toestellen vóór deze periode - bijvoorbeeld op de laatste werkdag - volledig uitschakelt door de power-key 5 sec ingedrukt te houden tot de boodschap om uit te schakelen op het scherm verschijnt, en kies ‘Off’.

 

Een Garmin Fleet toestel bevat een 2200mAh Li-ion batterij. 


Een volledige opgeladen batterij volstaat voor een gebruik van minimum 2 uur(1) wanneer deze wordt afgekoppeld van laadinrichting.


Deze tijdspanne wordt korter naarmate het aantal oplaadcycli toeneemt.


Een aantal tips om de batterij  duur te verlengen:

 • Verlaag de helderheid van het scherm
 • Verkort de slaapstand van het scherm
 • Zet de Wi-Fi radio af indien U die niet nodig hebt
 • Zet het toestel in ‘power saving mode(2), als U het tijdelijk niet nodig heeft
 • Zet het toestel af als U het lange tijd niet nodig hebt (’s nachts)
 • Gebruik het toestel niet bij extreme temperaturen

 

Om het toestel op te laden is voldoende spanning nodig. Opladen via de Micro-USB connector aan de rechterkant is NIET voldoende (slechts 500mA):


een boodschap “Insufficient power” zal dit melden op het scherm

 

(1) De minimum 2 uur standalone werking is op basis van deze instellingen

 • Display brightness set at 60%
 • Wi-Fi disabled
 • Bluetooth enabled
 • Camera powered OFF 
 • Modem on and registered on 3G for Fleet 790

 

(2) Zet het toestel OFF / Powersave Mode

 • Om het toestel in ‘power saving mode’ te zetten: druk op de power-key terwijl het toestel aan staat
 • Tijdens ‘power saving mode’ is het scherm zwart en verbruikt het toestel weinig stroom, het kan snel terug actief gezet worden (het toestel zal ook sneller opgeladen worden tijdens power saving mode)
 • Om het toestel volledige uit te schakelen. Hou de power-key 5 sec ingedrukt te houden tot de boodschap om uit te schakelen op het scherm verschijnt, en kies ‘Off’.