In Suivo kan een gebruiker één of meerdere meldingen instellen. Het doel van een melding is de klant op de hoogte brengen (verwittigen) indien een asset niet zou voldoen aan de ingestelde parameters van de melding.


Meldingen kunnen ingesteld worden via:


Vloot -> Meldingen
Volgende meldingen zijn mogelijk om in te stellen. Naargelang de aanwezige modules kan het zijn dat niet alle meldingen beschikbaar zijn.

Een melding kan verstuurd worden naar: