In het Suivo web platform moeten alle werkplaatsen gekend zijn met hun daarbij horend RSZ nr. 

Een werkplaats dient gekoppeld te zijn aan een locatie. Aan een locatie kunnen er meerdere werkplaatsen gelinkt worden. 

Voorbeeld 1: Als klant heb je een contract met verschillende winkels die in een shopping center gelegen zijn. 

Je maakt dan één locatie aan met als naam “Shopping Center Waasland” en onder deze locatie kan je dan verschillende werkplaatsen koppelen. 

Voorbeeld 2: Je moet schoonmaak werken uitvoeren in een groot kantoor gebouw voor verschillende klanten met elke hun eigen contract. 

Je maakt één locatie aan met als naam Gebouw Prins Boudewijnlaan” en onder deze locatie kan je dan verschillende werkplaatsen koppelen. 

3.1 Manueel een locatie toevoegen

Een locatie kan aangemaakt worden via Admin -> Locatie 

Een uitgebreide handleiding kan je terugvinden via volgende link . 


Selecteer “Toevoegen” om een nieuwe locatie aan te maken  


Geef een duidelijke en unieke naam aan de locatie die je wenst aan te maken. 
vb Shopping Waasland Center 
 
Vervolgens vul je het adres in en Google zal één of meerdere suggesties geven. Selecteer het juiste adres. 

Kapelstraat 100, 9100 Sint-Niklaas 


Vervolgens wordt er standaard een perimeter van 100m rond het opgegeven adres getekend. 

Via het teken “polygoon”* kan je de zone uitbreiden indien nodig. 
Bewaar de locatie door de knop “Opslaan” te selecteren. 

consulteer de uitgebreide handleiding om een polygoon te tekenen 


3.2 Werkplaats koppelen aan een locatie

Na het aanmaken van een locatie kan je als klant één of meerdere werkplaatsen koppelen aan de aangemaakt locatie. 

Belangrijk: geef een duidelijke omschrijving (naam) aan een werkplaats aangezien deze zichtbaar iin de app waar de werknemer mee werkt. 

Ga naar Admin -> Werkplaatsen 


Selecteer “Toevoegen”  


Onderstaand scherm wordt getoond en vul de gegevens aan: 

  • Omschrijving: geef een duidelijke naam aan de werkplaats (naam wordt getoond in de app vd werknemer) 
  • RSZ-code: vul de RSZ code aan die je ontvangt van de RSZ site. 
  • Gekoppelde locatie: selecteer de juiste locatie uit de drop-down lijst 
  • Eigen referentie: wordt gebruikt indien er een API interface wordt opgezet 
  • Werfpaal: wordt enkel gebruikt voor klanten die beslissen om een vaste werfpaal op een locatie te plaatsen. (werknemer meldt zich aan dmv badge ipv via app) 
  • Begindatum en Einddatum: klant kan optioneel data meegeven 

 

Selecteer “Opslaan” om de werkplaats te bewaren. 


Voorbeeld:  3.3 Overzicht werkplaatsen

Via Admin  -> Werkplaatsen kan je een overzicht terugvinden van alle aangemaakte werkplaatsen.