Als een gebruiker het bedrijf verlaat dan is het aangeraden om de gebruiker te verwijderen uit het Suivo platform.


Dit heeft als voordeel dat:


  • De administrator heeft steeds een actueel overzicht van het aantal gebruikers van het platform
  • De ex-werknemer kan niet meer inloggen daar Suivo een SaaS oplossing is.


Ga naar Admin -> Gebruikers


Een overzicht wordt getoond van alle gebruikers die momenteel een login hebben op het Suivo platform.Vink de checkbox aan van de gebruiker die je wenst te verwijderen. De geselecteerde gebruiker wordt in het blauw aangeduid.

Links onderaan verschijnen 3 knoppen nl. :


  • Gebruiker bewerken
  • Verwijderen
  • Selectie opheffenSelecteer Verwijderen om de gebruiker te verwijderen uit het Suivo platform. Een pop-up wordt getoond om aan te geven of je zeker bent dat de geselecteerde gebruiker mag verwijderd worden.


Klik OK om de gebruiker te verwijderen.