Een persoon in Suivo is een medewerker die zich identificeert dmv een badge. De identificatie kan gebeuren op één of meerdere assets:


Een persoon kan gelinkt worden aan een:


  • Ibutton
  • RFID/construbadge
  • Bestuurderskaart.


Een identificatie kan gebruikt worden voor:
Selecteer Admin -> Personen


Alle geregistreerde personen worden getoond in lijstvorm.De getoonde lijst bevat meerdere kolommen met informatie. De gebruiker kan aan een bestaande lijst kolommen met informatie toevoegen of verwijderen, ook kan een gebruiker meerdere lijsten aanmaken indien nodig.


Kolom toevoegen of verwijderen:


Selecteer links boven het "filter" icoon.Onderstaande pop-up wordt getoond.
Toevoegen kolom:


    Onder Beschikbare kolommen wordt info getoond die nog niet in de geselecteerde lijst voorkomt.

    Aangemaakte attributen vind je terug onder de tab Attributen

    Selecteer de info die je wenst te zien en de kolomnaam wordt getoond onder "In lijst te tonen kolommen".


    De kolommen kunnen van plaats verwisseld worden door het pijltje naar de naam te selecteren.

    Bevestig je keuze door rechtsonderaan "Opslaan" te selecteren.


Verwijderen kolom:


    Als je kolom met info wenst te verwijderen uit de getoonde lijst dan vink je deze uit onder "In lijst te tonen kolommen".

    

    Bevestig je keuze door rechtsonderaan "Opslaan" te selecteren.Een nieuwe lijst maken:


Om te vermijden dat er te veel informatie in één lijst staat kan je als gebruiker ervoor opteren om meerdere lijsten aan te maken met telkens andere info velden.


Je kan ervoor opteren om bv enkel personen te visualiseren met hun rijbewijs zonder alle andere info.


Selecteer links boven het "filter" icoon.

 

 


Onderstaande pop-up wordt getoond. 


Selecteer "+ Nieuwe vooraf ingestelde lijstweergave toevoegen".

Geef een naam aan de nieuwe lijst. Vb Visualisatie Rijbewijs


Selecteer Beschikbare attributen en vink Rijbewijs aan. Dit attribuut wordt dan in de rechterkolom opgelijst.

Indien gewenst kan je opteren om nog extra info toe te voegen aan deze lijst.

Bevestig je keuze door Opslaan te selecteren.


De aangemaakte lijst wordt nu getoond.Je kan als gebruiker nu snel switchen tussen verschillende lijsten om zo de gewenste info te zien.

Klik hiervoor linksbovenaan op de naam van de lijst om de drop-down te visualiseren.