Een persoon in Suivo is een medewerker die zich identificeert dmv een badge. De identificatie kan gebeuren op één of meerdere assets:

 • Voertuig
 • Machine
 • Prikklok
 • Werfpaal
 • Suivo Time App


Een persoon kan gelinkt worden aan een:


 • Ibutton
 • RFID/construbadge
 • Bestuurderskaart.


Een identificatie kan gebruikt worden voor:


 • tijdregistratie
 • checkin@work
 • bestuurdersindentificatieSelecteer Admin -> Personen


Alle geregistreerde personen worden getoond in lijstvorm.De getoonde lijst bevat meerdere kolommen met informatie. De gebruiker kan aan een bestaande lijst kolommen met informatie toevoegen of verwijderen, ook kan een gebruiker meerdere lijsten aanmaken indien nodig.


Kolom toevoegen of verwijderen:


Selecteer links boven de naam van de lijst. In dit voorbeeld "Standaard".


Selecteer het "potlood" om de lijst te bewerkenIn het venster dat verschijnt kan je nu één of meerdere kolommen toevoegen, verwijderen of van plaats veranderen.


Toevoegen kolom:


    Onder Beschikbare kolommen wordt info getoond die nog niet in de geselecteerde lijst voorkomt.

    Aangemaakte attributen vind je terug onder de tab Attributen

    Selecteer de info die je wenst te zien en de kolomnaam wordt getoond onder "In lijst te tonen kolommen".


    De kolommen kunnen van plaats verwisseld worden door het pijltje naar de naam te selecteren.

    Bevestig je keuze door rechtsonderaan "Opslaan" te selecteren.


Verwijderen kolom:


    Als je kolom met info wenst te verwijderen uit de getoonde lijst dan vink je deze uit onder "In lijst te tonen kolommen".

    

    Bevestig je keuze door rechtsonderaan "Opslaan" te selecteren.Een nieuwe lijst maken:


Om te vermijden dat er te veel informatie in één lijst staat kan je als gebruiker ervoor opteren om meerdere lijsten aan te maken met telkens andere info velden.


Je kan ervoor opteren om bv enkel personen te visualiseren met hun rijbewijs zonder alle andere info.


Selecteer het + teken Geeft een naam aan de lijst in het veld "Omschrijving" vb Rijbewijs
Het rijbewijs is een extra attribuut. (zie hoofdstuk attributen)


Selecteer de tab "Attributen" en vervolgens het attribuut Rijbewijs typeIndien gewenst kan je info verwijderen zoals vb telefoon en identificatienr of je kan extra info toevoegen zoals vb functie


Bevestig je keuze door Opslaan te selecteren.


Je kan als gebruiker nu snel switchen tussen verschillende lijsten om zo de gewenste info te zien.