Checkinatwork is de onlinedienst voor de aanwezigheidsregistratie bij werken in onroerende staat en activiteiten die behoren tot de vleessector.

Het gaat om de registratie van:

  • iedereen die werken in onroerende staat uitvoert op een werkplaats waarvan de totale kost gelijk is aan of hoger is dan een specifiek drempelbedrag, en iedereen die activiteiten uitvoert in verband met vleesbereidingen of vleesproducten en het slachten of uitsnijden van hoefdieren, gevogelte en konijnen in inrichtingen onderworpen aan de erkenning (erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties) van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Het systeem omvat verschillende parallelle kanalen: een onlinedienst (desktop en mobiel), een gateway en een webservice. Checkinatwork is gekoppeld aan de Aangifte van werken.


Meer info over CheckinatWork - klik hier.