CheckinatWork algemeen

Wat is CheckinatWork
Checkinatwork is de onlinedienst voor de aanwezigheidsregistratie bij werken in onroerende staat en activiteiten die behoren tot de vleessector. Het gaat o...
Wo, 30 Dec, 2020 at 11:25 AM
Configuratie module CheckinatWork
De module CheckinatWork is actief als u als klant hiervoor een abonnement heeft afgesloten.   Voordat er registraties zichtbaar zijn dienen er nog ...
Wo, 30 Dec, 2020 at 12:43 PM
RRN/Limosa koppelen aan persoon
Om een persoon te registreren bij de RSZ dient men de parameter Checkin@Work  aan te vinken. Ga naar Admin -> Personen Selecteer "Perso...
Wo, 30 Dec, 2020 at 1:23 PM