De module CheckinatWork is actief als je als klant hiervoor een abonnement heeft afgesloten.  Vervolgens zie je de module Bouw staan: 
Voordat er registraties zichtbaar zijn dienen er nog een aantal zaken geconfigureerd te worden zoals:


  • Er dient een RRN of Limosa nr gekoppeld te worden aan een persoon (zie hoofdstuk Personen).
  • BTW nr dient toegekend te worden.


Selecteer rechts de blauwe knop Instellingen:


Vervolgens opent onderstaand scherm.


Op het tabblad Algemeen kan je volgende parameters instellen:  • BTW-nummer:        BTW nr invoeren zonder spaties of punten.


  • CheckIn interval:    Manuele CheckIn  ->    Registraties worden niet automatisch verstuurd maar worden verzameld.                                                                           Een gebruiker op kantoor dient deze nog te versturen.


                                            Autom. CheckIn     ->    registraties worden onmiddellijk verstuurd naar RSZ.


                                            Geplande CheckIn ->    registraties worden verstuurd op een tijdstip naar keuze.


        -> Suivo adviseert om de parameter te plaatsen op Automatische CheckIn zo ben je steeds in regel met de wetgeving.


  • Werfconflicten:    Werfconflicten manueel opl ->    Indien 2 werven elkaar overlappen dan kan een gebruiker op                                                                                             kantoor beslissen voor welke werf de CheckIn nodig is.


                                          Verzend voor alle toep. werven -> er wordt dan een registratie verstuurt voor meerdere werven.

  • Contact: Invullen contactpersoon     
  • Toegestane onderaannemers: Invullen  

                           

Beperkingen:


Standaard kunnen alle personen zich registreren op alle werven


Indien je bedrijf uit meerdere entiteiten bestaat kan je via Beperkingen instellen welke groep van personen zich mag inchecken om een bepaalde locatiegroep (enititeit)