De ConstruBadge is een persoonlijk visueel identificatiemiddel voor iedere bouwvakarbeider en wordt door Constructiv verdeelt.


Constructiv verzendt de ConstruBadge rechtstreeks naar het thuisadres van de arbeiders van Belgische bouwbedrijven en van de uitzendkrachten die door erkende interimkantoren worden tewerkgesteld in de bouw.
 


Suivo controleert of het Rijksregisternr (RRN) gekend is in de database.


  • Als het RRN gekend is:


                       Een Checkin@work wordt uitgevoerd indien van toepassing

                       Een identificatie wordt toegevoegd voor de persoon


  • RRN is niet gekend en automatische persoon aanmaken is actief


                       Persoon wordt aangemaakt in Suivo met Voornaam, Achternaam, RRN en BTW nr

                       Een Checkin@work wordt uitgevoerd indien van toepassing

                       Een identificatie wordt toegevoegd voor de persoon

  • RRN is niet gekend en automatische persoon aanmaken NIET actief


                       Een ad-hoc identificatie wordt uitgevoerd