De nieuwigheden van Release Q1 2022

In deze release nota worden de aanpassingen omschreven die zijn opgenomen in de 1ste release van 2022, deze nieuwigheden zijn beschikbaar vanaf 24/03/22.


Tijdsregistratie


Pagina voor werfpalen

Via het menu Analytics kan je een apart menu item 'Werfpalen' selecteren: zie artikel Weergave werfpalen

Events Module


Specifieke Asset (tijdelijk) uit schema-lijst halen:

Via vloot - assets - schema's - kan je op een eenvoudige manier aanduiden dat deze asset wel/niet dient opgenomen te zijn in de schema-lijst:


 


Asset Management


Verbruiksartikels

Er is een nieuwe pagina voorzien om de verbruiksartikels op te volgen in Suivo web: zie artikel weergave overzicht verbruiksgoederen Worker app

Aan een attribuut van het type keuzeveld/meerkeuzeveld is een zoekveld toegevoegd, zodat de waarde van het attribuut sneller kan gevonden worden. Een gebruiker dient niet meer door een lijst te scrollen maar kan in het zoekveld het merk van het asset beginnen typen en automatisch wordt een filter toegepast die overeenstemt met de waarde van het zoekveld. Zie voorbeeld merk:


Aantal verbruiksartikels aanpassen via de worker app:


Zoek het verbruiksartikel op, de detail van het verbruiksartikel wordt getoond:


Het aantal verbruiksartikels op deze locatie kan men aanpassen door op het potloodje te klikken achteraan 'totaal huidige locatie'. Onderstaand venster wordt geopend:


Vervolgens kan men in het StockCorrection venster de aantallen aanpassen, d.m.v. het + en - teken of d.m.v. het inscannen van de QR-codes van de SKU's.

Dit doet men door onderaan op de knop Scan te klikken en vervolgens de QR-codes van de SKU's te scannen:

Als men alle SKU's gescand heeft, sluit men deze scan-sessie af door onderaan op 'End batch scanning' te klikken:

Als het totaal aantal verbruiksgoederen is ingevoerd, klikt men onderaan op de Save knop:Instellingen m.b.t. locatie van de assets, wanneer deze worden gescand

De instellingen dienen aangepast te worden via Suivo Web, deze zijn enkel zichtbaar voor de ADMIN user.

Op de pagina Admin - Account werd aan het menu Assets - Configuratie assetbeheer volgende instellingen toegevoegd:


Admin - account - Assets - configuratie assetbeheer:Verstuur Positie-update wanneer asset gescand wordt, buiten een kost- of voorraadlocatie:

Deze optie is van toepassing als men als locatie 'GPS locatie' kiest, als men een asset scant buiten een kost- of voorraadlocaties of als men niet werkt met kost- en voorraadlocaties.


 • Actief: de GPS locatie wordt overgenomen op de gescande asset.
 • Niet-actief: de GPS locatie blijft ongewijzigd op de gescande asset.Verstuur Positie-update wanneer asset gescand wordt, op kost- of voorraadlocatie:

Deze optie is van toepassing als men een asset scant op een geselecteerde kost- of voorraadlocaties.


 • Actief: de kost- of voorraadlocatie wordt overgenomen op de gescande asset.
 • Niet-actief: de kost- voorraadlocatie blijft ongewijzigd op de gescande asset. - Volgende opties worden zichtbaar:
  1. Negeren: Er gebeurt niets. Er wordt geen wijziging doorgevoerd aan de locatie.
  2. Toon fout: Volgende melding wordt getoond als er een asset wordt gescand die niet op deze locatie ligt. Zo weet men op welke locatie deze asset zou moeten liggen:
  3. Bied aan om asset over te dragen: Volgende melding wordt getoond, als er een asset wordt gescand die niet op deze locatie ligt. Vervolgens kan men ervoor kiezen om een Transfer aan te maken of deze scan te negeren door op Cancel te klikken.Indien men op Create transfer klikt, wordt de gekende info automatisch ingevuld, men kan nog extra commentaar toevoegen aan deze transfer:Vervolgens wordt de locatie aangepast van deze asset:aSR Algoritme zie productsheet aSR algoritme


-> We hebben ervoor gekozen om dit aSR algoritme gefaseerd te activeren bij onze klanten. 

Om het aangepaste aSR algoritme te activeren, dient u contact te nemen met Suivo, u kan hiervoor een ticket aanmaken.


Het algoritme is aangepast zodat er een verbetering is toegevoegd m.b.t. tot de positiebepaling en de associatie met een gateway.


Op de Tracking pagina kunnen volgende kolommen aan de lijst view worden toegevoegd:Gateway -> Yes / No is deze asset een gateway, wordt hier YES ingevuld.

Default gateway (new) -> Indien er op asset niveau een standaard gateway is ingesteld, verschijnt deze gateway in deze kolom.

Current Gateway -> gateway die de aSR tag oppikt op dit moment

Last Known Gateway (new) -> voorlaatst gateway die aSR oppikt. (gezien tot tijdstip-x)

Associated assets -> Indien deze asset een gateway is (gateway = Yes), dan worden de asses gelinkt aan deze gateway in deze kolom getoond. (Indien niet 100% zeker wordt de weergave grijs/cursief weergegeven.)


Via Analytics - interactieve rapporten zijn volgende wijzigingen:


In de linker kolom -> bij de weergave van de locaties, staan de locaties die niet 100% zeker zijn in het licht grijs.

Op de kaart is deze onzekerheid weergegeven in het licht roze.
Platform


Login aanpassing:


Nieuwe gebruikers moeten zich aanmelden met hun e-mailadres in plaats van hun gebruikersnaam.

 • Aanmaken gebruiker in het WEB platform is aangepast.
 • Elke nieuwe gebruiker zal met zijn/haar e-mailadres inloggen.
 • Bestaande gebruikers kunnen nog inloggen met hun bestaande gebruiker.


Nieuw inlog venster:

  


Er is een nieuwe pagina voorzien met alle wijzigingen m.b.t. nieuwe inlog. Zie pagina Nieuwe Gebruiker aanmaken.


De gebruiker kan voortaan zelf zijn wachtwoord wijzigen, via de vergeten wachtwoord procedure:


Gebruiker kan zelf paswoord wijzigen:Gebruiker voert login in:Gebruiker stelt eigen paswoord in:
    


Lijstconfiguraties uitgebreid met filter

Filter opslaan in lijstconfiguratie:Bij het selecteren van een lijst uit de lijstconfiguratie, ziet men a.d.h.v. het filter icoontje, dat dit een gefilterde lijst is:Asset-statussen in batch wijzigen


Via admin - assets kan de asset-status weergegeven worden als kolom.

De asset-status kan men in batch aanpassen via volgende werkwijze:

Via admin - assets selecteert men de assets waarvan men de status wenst aan te passen. Vervolgens kiest men bovenaan via het pijltje naast selectie -> 'asset status aanpassen' uit de lijst.Assets in batch verwijderen

Via admin - assets selecteert men de assets die men wenst te verwijderen. Vervolgens kiest men bovenaan via het pijltje naast selectie -> 'verwijderen' uit de lijst.


Assets in batch aanmaken (vroeger enkel beschikbaar voor Admin)


Vroeger kon de Admin user enkel een batch upload doen van Assets.

Hiervoor is een apart recht aangemaakt, dit recht dient geactiveerd te worden in het profiel gelinkt aan de gebruikers die een upload mogen uitvoeren:Alfapass ondersteuning: zie productsheet Alphapass Reader


Suivo heeft een nieuwe Alfapass reader ontwikkeld waarmee de beveiligde info op de Alfapass kan uitgelezen worden. Deze info komt terecht in onderstaande velden:Bovenstaande velden vindt u terug via Admin - Personen - open detail van de persoon door op het potloodje achteraan de lijn te klikken.Construbadge: zie productsheet  Construbadge Reader of artikel Construbadge


Indien een asset, meestal een voertuig of een werfpaal, uitgerust wordt met een Construbadge reader dan wordt de naam, voornaam, rijksregister nummer en BTW nr uitgelezen.