De nieuwigheden van Release Q2 2022 

(Release date: 22/06/22)


INHOUDSOPGAVE


GDPR (General Data Protection Regulation)

1. Elke gebruiker die de GDPR-regelgeving nog niet heeft aanvaard, zal de eerste keer bij opstart een boodschap krijgen om deze te aanvaarden:2. Suivo = verwerker van persoonsgegevens.

De Administrator, dient onder admin-account - GDPR-settings aan te geven welke persoonsgegevens in Suivo worden bewaard:


Hierbij een extract van deze settings:


Indien er een attribuut op persoonsniveau wordt aangemaakt, zal de Admin-user hiervan een boodschap krijgen. De Admin gebruiker kan opteren of deze gegevens gerelateerd zijn aan de GDPR settings.Nieuwe hardware - SR USB gateway koppelen aan locatie/asset

Het nieuwe device kan aSR tags/People trackers oppikken.

Deze USB gateway kan gelinkt worden aan een bestaande locatie/asset. Dit doe je door de SR USB Gateway op te zoeken bij admin/assets. Vervolgens kan je het op tabblad 'Linken' de link leggen naar een bestaande locatie / asset.

In onderstaand voorbeeld werd deze SR USB gateway gelinkt aan een voertuig. De assets die opgepikt worden, krijgen dezelfde locatie of locatie van het gelinkte asset:


Lijsten delen met gebruikers

In het configuratievenster van de lijsten, kan men een bestaande lijst delen via het deelicoontje bovenaan met:

 1. Een bepaald gebruikers profiel (meerdere gebruikers zijn gelinkt aan 1 profiel.)
 2. Eén of meerdere gebruikers


Exporteren van meer dan 100 items

Vanaf nu verschijnt er een pop-up met daarin het e-mailadres dat gelinkt is aan de gebruiker waarmee men is aangemeld. Indien deze export naar een ander e-mailadres gestuurd dient te worden, kan men onmiddellijk het juiste e-mailadres invoeren.


Wijzigingen m.b.t. filters

 • Bij alle (meer)keuzelijst velden kunnen er meerdere opties worden aangevinkt, bv asset status, type locatie, ...


Wijzigingen m.b.t. instellen van lijstconfiguratie


D.m.v. aan/uitvinken van een attirbuut zal deze van kolom verplaatsen.

Links: de attributen die niet verschijnen in de lijstweergave.

Rechts: de aangevinkte attributen, deze verschijnen in de lijst weergave.


De volgorde van de attributen kan aangepast worden d.m.v. slepen.


aSR/aLR Batterij status

Via de tracking pagina kan de accu status worden bekeken, deze is een geschatte datum.

Voor aLR's is deze gebaseerd op de productie datum.

Voor aSR's is deze gebaseerd op de activatiedatum.De datum kan toegevoegd worden in een aparte kolom 'Geschatte levensduur batterij' aan de lijstvorm. Locaties (Admin-Locaties)

Lay-out aanpassing

In het venster van het aanmaken/wijzigen van een locatie werd er een visuele aanpassing gedaan van het tabblad 'wijzig locatie'.

Onder de naam komt nu onmiddellijk de kaart, met daaronder de instellingen m.b.t. het coördinaat/adres.

De andere attributen vindt men nog steeds terug onder deze instellingen.


Visualisatie projectcodes


Onder Admin -> Locaties worden alle locaties gevisualiseerd in lijstvorm. De lijst van locaties bevat informatie met verschillende kolommen. 


De lijst kan uitgebreid worden met een kolom "projectcode". Zodoende heeft de klant een overzicht van alle locaties met de daarbijhorende projectcodes.


Admin -> Locaties -> aanpassen lijstSelecteer "Project Codes" aan onder beschikbare kolommen en bewaar nadien de lijst.De kolom met projectcode wordt nu getoond in de geselecteerde lijst.Assets (Admin-assets)


Weergave Type - subtype

Voortaan worden zowel type als subtype getoond in de lijstweergave:


Aan een asset kan een start- en stopdatum worden toegevoegd

Op het tabblad 'wijzig asset' zijn volgende velden bijgekomen:

Deze datum velden hebben invloed op de rapportage, events, ... Een asset wordt actief opgenomen in de rapportage, events, ... als de huidige datum tussen de start en stopdatum valt.


De start- en stopdatum kunnen opgenomen worden in de lijstvorm.


De velden aangemaakt door, datum van aanmaak kunnen toegevoegd worden aan de lijstvorm van de assets (ook bij vloot-assets).


Verantwoordelijke contactpersoon gelinkt aan persoon

Verantwoordelijke contactpersoon kan gelinkt worden met een bestaande persoon in Suivo.

Vanaf nu kan men kiezen uit volgende 3 opties:


 • Geen gegevens m.b.t. een verantwoordelijke contactpersoon
 • Manueel gegevens bijhouden van deze persoon
  • Naam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
 • Link aan gekende persoon binnen Suivo
Visualisatie batterij Hydrogen tracker

    Type batterij + Installatiedatum kan ingevoerd worden bij de details van de asset - tabblad Batterij:

Deze 2 velden: Batterij type en batterij installatie datum kunnen toegevoegd worden aan de lijst en zijn opvraagbaar via de API.

Deze info is ook beschikbaar via de starter/worker app.


Wisselen van apparaat

            Bij het wisselen van het apparaat kan men onmiddellijk het juiste apparaat kiezen onafhankelijk of dit hetzelfde type               is. (Vroeger kon men enkel wisselen tussen hetzelfde type apparaat, bv aSR-aSR / aLR-aLR, ...)

URL's klikbaar maken in attribuut - type tekst, keuzelijst en meerkeuzelijst


Als men in een attribuut van het type tekst een URL invoert, wordt deze klikbaar op volgende locaties:

 • Via Tracking pagina -> detail van een asset
 • Via de starter/worker app op de detailpagina van een asset


Men kan meerdere URL's toevoegen d.m.v. het scheidingsteken ; te gebruiken.


Personen (Admin - Personen)

Vervaldatum - toegangscontrole


Er is een extra datumveld Vervaldatum toegangscontrole toegevoegd aan het tabblad 'Administratieve informatie', Als deze datum in het verleden ligt, wordt de persoon niet meer gezien als een 'toegelaten persooon' voor de online/offlline toegangscontrole.
Melding activeren op datum 'vervaldatum - toegangscontrole'

Via Vloot - Meldingen kan er via de knop 'Verlopen toegangscontrole' een melding worden ingesteld:


Hier vul je de nodige parameters in:

 • Omschrijving
 • Bericht
 • Onderwerp
 • # Dagen voor datum verlopen is
 • Taal van het bericht


Vervolgens vult men op het tabblad 'overzicht' het/de emailadres(sen) in van de ontvanger(s).


Groepen (Admin-groepen)

De layout werd aangepast, de algemene groepen en de persoonlijke groepen worden weergegeven in 2 verschillende kolommen:


Vloot -  Assetevents - assets

Aan de lijstweergave kan de kolom 'Created By'/'Creation date' worden toegevoegd:


Vloot -  Assetevents - schema (uitvoeren schema)

Aan de lijstweergaven kan de kolom 'Asset-status' worden toegevoegd.

Zo kan men filteren op de asset-status van de uit te voeren assets voor dit schema.

Vloot - Meldingen

Bij het aanmaken/wijzigen van een melding dien je op het laatste tabblad 'Samenvatting', de 'geadresseerden' in te vullen. Dat is geen verplicht veld meer. Vanaf nu kan men een melding aanmaken, zonder dat er een mail/sms wordt verstuurd.


Via Analytics - Rapporten - Rapporten wizard kan men onder administratieve rapporten via Logboek meldingen alle meldingen terug vinden:


Profielrechten (admin - users - Profiles)

De rechten zijn uitgebreid:

 • Voortaan kan men een profiel aanmaken waarbij men enkel leesrechten heeft op personen en locaties. (Voor assets
  waren enkel leesrechten reeds voorzien.) Admin - personen (bekijken) / locaties (bekijken)
 • Men kan een gebruiker ook toegang geven tot de app-licenties, zodat niet enkel de admin de app licenties kan vrijgeven. Admin - App-licenties (wijzig).
 • Het menu Dashboard is opgenomen in de profielrechten, vervolgens kan men zelf kiezen welke gebruiker wel/geen toegang nodig heeft. Inhoud - Dashboards (bekijken)


Admin - account

App Licenties - Release management

Via Admin - account - App licenties kunnen de licenties worden vrijgegeven.

Dit doet men door naar de sleutel te gaan die men wenst los te koppelen van de asset.

Vervolgens klikt men op het potloodje achteraan en kan men via het kruisje de koppeling tussen de licentiesleutel en de asset verwijderen:

Vervolgens onderaan op 'opslaan' klikken.


Integratie met keuringspartner (ACEG)


zie pagina: Integraties met Keuring-partners


Rapportage

 • Aan het rapport Communicatie - Berichten-details, wordt er naast de locatie ook de X-Y coördinaten weergegeven.
 • Bij het aanmaken van een rapport via de rapportenwizard, dient voortaan op het tabblad 'Ontwerp' te worden aangeduid in welk formaat het rapport dient geëxporteerd te worden:

Check-in-at-work

Check-in-at-work -> e-mail melding

Via admin-personen kan men per persoon op het tabblad Check-in-at-work aanduiden of men een melding wenst te ontvangen:


Deze melding is uitgebreid, met de werfnaam.Check-in-at-work -> sleutel aanmaken voor een bepaalde groep


Voor het gebruik van de checkin@work app dient een werknemer één of meerdere sleutels te activeren. De sleutel(s) zorgen ervoor dat een werknemer een juiste werf kan selecteren.


Tot op heden kon men een sleutel aanmaken voor één specifieke werf of voor alle werven.


In de nieuwe release bestaat er nu de mogelijkheid om een sleutel aan te maken op een groep van werven (POI).


Dit heeft als voordeel dat een werknemer enkel de werven kan zien waartoe hij recht heeft ipv alle werven.Check-in-at-Work -> mogelijkheid om QR code van sleutel te downloaden


Een aangemaakt sleutel kan op een eenvoudige manier gedeeld worden met de desbetreffende personen.

Een QR code van de sleutel wordt gevisualiseerd, selecteer de gewenste QR code en via de getoonde pop-up kan je opteren voor een pdf of jpg formaat.Aanpassingen Check-in-at-work APP


Om een werf op te zoeken diende je men vroeger eerst naar 'All sites' te gaan, vanaf nu kan je vanaf het eerste scherm zoeken:


Bij het invoeren van de voornaam en achternaam zal de eerst letter automatisch ingevoerd worden als een hoofdletter. (Indien nodig kan dit nog aangepast worden naar een kleine letter.)


Aanpassing identificatie met projectcode


Bij het aanpassen van een identificatie kan een projectcode geselecteerd worden uit een drop-down lijst. Van zodra een gebruiker een projectcode begint in te geven zal er een autofilter worden toegepast. 


Door deze aanpassing dient de gebruiker de desbetreffende projectcode niet meer op te zoeken en over te typen. Download gereden ritten in GPX formaat


Suivo biedt nu ook de mogelijkheid aan om gereden ritten te downloaden als GPX file. Op voertuigniveau is deze functie beschikbaar op dag en week basis. 


Ga naar Analytics -> voertuig. Selecteer het gewenste voertuig en datum en klik daarna op  "Download". De gereden route kan gedownload worden in GPX formaat.Export Types


De klant kan een export maken van types die aangemaakt zijn. De export bevat een worksheet met de verschillende types en een worksheet met de verschillende types en bijhorende attributen.


Ga naar Admin -> Types en selecteer rechtsboven de knop "Export".