Hieronder kan een overzicht gevonden worden van de velden die we voor activiteiten kunnen uploaden via de Excel upload. 

Deze upload kan voor twee doeleinden gebruikt worden: 


  1. Om activiteiten in het platform te brengen om hiermee te gaan plannen 
  2. Om te gebruiken binnen een simulatie, puur voor bepaalde scenario’s te gaan onderzoeken zonder deze planning echt te willen uitvoeren. 


We geven voor elk veld een toelichting welke waarden we hier verwachten in welk formaat. 

Als er toch een fout gemaakt wordt in de Excel file zal er bij het uploaden een foutmelding verschijnen. 


 

Veldnaam Excel 

Verplicht veld 

Toelichting 

Formaat 

Id 

JA 

Uniek ID voor de opdracht 

Dit kan ook een koppeling met ERP zijn. 

Alfanumeriek 
zonder spaties 

Name 

JA 

Naam van de opdracht 

Alfanumeriek 

Street 

JA 

Straatnaam 

Alfanumeriek 

HouseNumber 

JA 

Huisnummer 

Alfanumeriek 

Bus 

JA 

Bus 

Alfanumeriek 

Zipcode 

JA 

Postcode 

Alfanumeriek 

City 

JA 

Gemeente 

Alfanumeriek 

Country 

JA 

Landcode 

Landcode zoals BE, NL, FR, DE,… 

Latitute 

JA 

Breedtegraad of Latitude 

Decimale notatie met ‘.’ 

Vb50.4541630628863 

Longitute 

JA 

Lengtegraad of Longitude 

Decimale notatie met “.” 

Vb4.89068994106518 

Duration 

JA 

Duurtijd voor het uitvoeren van de activiteit 

Notatie hh:mm (uren:minuten) 

Capacity 

NEE 

Hoeveelheid van de lading voor de activiteit in dezelfde eenheid als hoe dit voor het voertuig is gedefinieerd (KG, volume stuks,..) 

Numeriek veld 

Closed 

NEE 

Sluitingsdagen. Dagen wanneer men niet terecht kan voor het uitvoeren van de activiteit. Deze dagen kunnen openingsuren overrulen 

Lijst van dagen, gescheiden door een comma. 

Vb2022-03-17,2022-03-20 

Skills 

NEE 

Vaardigheden die nodig zijn om de activiteit uit te voeren (koppeling maken met juiste voertuig) 

Lijst van ID’s van skills, gescheiden door een comma 

Vb: 1,2,3 

Start_Date 

JA 

Vroegste datum wanneer deze activiteit mag gepland worden 

Datum in volgend formaat: 2023-03-03 

End_Date 

JA 

Datum waarop de activiteit ten laatste moet uitgevoerd worden 

Datum in volgend formaat: 2023-03-03 

Start_1 

JA 

Eerste tijdsslot 

Openingsuren vanaf 

Formaat hh:mm (uren:minuten) 

End_1 

JA 

Eerste tijdsslot 

Openingsuren tot 

Formaat hh:mm (uren:minuten) 

Days_1 

JA 

Eerste tijdsslot 

Datums waarop de openingsuren bij Start_1 en End_1 van toepassing zijn 

Lijst van datums, gescheiden door een comma. 

Vb2023-03-05,2023-03-07,2023-03-07,2023-03-08 

Start_2 

NEE 

Tweede tijdsslot 

Openingsuren vanaf 

Formaat hh:mm (uren:minuten) 

End_2 

NEE 

Tweede tijdsslot 

Openingsuren tot 

Formaat hh:mm (uren:minuten) 

Days_2 

NEE 

Tweede tijdsslot 

Datums waarop de openingsuren bij Start_2 en End_2 van toepassing zijn 

Lijst van datums, gescheiden door een comma. 

Vb2023-03-05,2023-03-07,2023-03-07,2023-03-08 

Start_3 

NEE 

Derde tijdsslot 

Openingsuren vanaf 

Formaat hh:mm (uren:minuten) 

End_3 

NEE 

Derde tijdsslot 

Openingsuren tot 

Formaat hh:mm (uren:minuten) 

Days_3 

NEE 

Derde tijdsslot 

Datums waarop de openingsuren bij Start_3 en End_3 van toepassing zijn 

Lijst van datums, gescheiden door een comma. 

Vb2023-03-05,2023-03-07,2023-03-07,2023-03-08 

Start_4 

NEE 

Vierde tijdsslot 

Openingsuren vanaf 

Formaat hh:mm (uren:minuten) 

End_4 

NEE 

Vierde tijdsslot 

Openingsuren tot 

Formaat hh:mm (uren:minuten) 

Days_4 

NEE 

Vierde tijdsslot 

Datums waarop de openingsuren bij Start_4 en End_4 van toepassing zijn 

Lijst van datums, gescheiden door een comma. 

Vb2023-03-05,2023-03-07,2023-03-07,2023-03-08 Je kan de template voor Activiteiten hieronder of op het Suivo platform terugvinden.


Op het Suivo Platform:

  1. Ga naar de "Planning/Activiteiten". 
  2. Klik op "Uploaden".
  3. Klik op "Excel-sjabloon 'activiteit' downloaden".