De werknemer/onderaannemer die zich gaat registreren via de app, moet gekend zijn in het Suivo platform.

Een werknemer kan op verschillende manieren ingevoerd worden in het Suivo platform. 

Volgende gegevens zijn noodzakelijk om een correcte aanmelding te doen: 

  • Naam
  • Voornaam 
  • Rijksregisternummer 
  • BTW nr


2.1 Manueel persoon toevoegen

Ga via Admin -> Personen om een persoon toe te voegen

 


Selecteer “Toevoegen” om een persoon toe te voegen in het Suivo Web platform.  Een pop-up scherm wordt getoond waar je gegevens van de persoon kan invullen. 

Het “Voornaam” en “Naam” zijn verplichte velden. 

Klik daarna op “Opslaan” om de gegevens te bewaren. 


Na het opslaan van de persoon worden er verschillende tabs gevisualiseerd waar extra info kan toegevoegd worden. (tabs kunnen verschillen naargelang de opties die je als klant hebt)  


Selecteer de tab “Check In & Out” voor input van RRN en optioneel BTW nr. Activeer Check In & Out en vul het RRN nr in. 

Indien het BTW nr leeg blijft dan wordt standaard het BTW nr gebruikt dat is ingevuld in de module Check in & Out. 

Doe je beroep op een werknemer met een eigen vennootschap dan dien je het veld BTW-nummer externe werkgever aan te vinken en daar het desbetreffende nr in te voeren. 

Bewaar alle gegevens door de knop “Opslaan” te selecteren.  


2.2 Personen uploaden via template


Suivo kan een template voorzien die de klant dient aan te vullen met de nodige gegevens. 

Nadien bezorgt de klant de ingevulde template aan de support afdeling die de template zal uploaden. 

Voor meer info contacteer je account manager of de support afdeling via support@suivo.com


2.3 Personen syncen met ERP via API


Suivo beschikt over een uitgebreide API die de klant kan aanspreken om personen te syncen met hun bestaande ERP omgeving. 

Voor meer info contacteer je account manager of de support afdeling via support@suivo.com